10.oktober, 17.00

OŠ RENČE 1815–2025

Na OŠ Renče se pridružujemo sodelovanju na Dnevih evropske in kulturne dediščine in Tednu kulturne dediščine. V središče tematske predstavitve smo postavili šolo, saj prav v letu 2025 obeležujemo 210. obletnico njenega delovanja. Tudi šola je skozi dolgo obdobje predstavljala in predstavlja kulturno pot učenja, znanja, srečevanja, mreženja in povezav. Smo skupnost učencev, učiteljev, ki se povezujemo z lokalno in širšo skupnostjo, tudi zunaj meja državnih okvirov.  Tako šola predstavlja kulturno pot, ki so jo opravile mnoge generacije in v kateri se zrcali podoba časa, izkušenj, znanj, zgodovine in vrednot.

Na šoli bomo pripravili razstavo o zgodovini šole skozi čas. Razstavo bo spremljala prireditev z nastopom učencev.

Dostopnost