8. RAZRED

Spoštovani učenci, spoštovani starši!

Obveščamo vas, da vsi učitelji s ponedeljkom, 6. 4. 2020, v celoti prehajajo z vsemi vsebinami v Arnes učilnice Moodle!

Za vstop potrebujete veljavno AAI identiteto. Dobili ste jo na takem obrazcu (KLIK!).
Če podatkov o svoji AAI identiteti nimate, pišite na marko.vidmar@os-rence.si
Podrobnejša navodila za vpis v spletno učilnico dobite tukaj (KLIK!).

Nove vsebine za posemezen predmet lahko pričakujete ob dnevih, ko je predmet na urniku. Dostop do učilnice si zato uredite čim prej!

SLOVENŠČINA

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)
 1. Rešujte vaje v delovnem zvezku številka 2 (str. 55 – 80)
 2. Preberi pesem Valentina Vodnika DRAMILO in v zvezek pisno odgovori na vprašanja v berilu (Raziskujmo besedilo) Pesem se nauči na pamet.

Oglej si film Moj ata, socialistični kulak

Glede na aktualno tematiko priporočamo še film VARIOLA VERA za razmišljanje z vidika zdravja, migracij, etike, morale … Film si oglejte v prisotnosti staršev in se po filmu tudi pogovorite.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na mojca.saksida@os-rence.si (učenci obeh skupin).

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)
Seminarsko nalogo SKRIVNOSTI (Grafenauer) bi bilo potrebno dokončati do dogovorjenega datuma. Če ste jo pisali na roko, jo fotografirajte in pošljite, sicer pa v teh spremenjenih časih bolj priporočava uporabo worda. Ker vem, da vsi nimate knjige doma, najdete veliko Grafenauerjevih pesmi na spletu, tako da jih brez problema umestite v svojo seminarsko nalogo, čeprav morda niso iz te pesniške zbirke.

Rešenih strani DZ ni potrebno pošiljati ,  za te snovi bova pripravili preverjanje na spletu.

Pričakujeva pa, da nam pošljete odgovore na vprašanju o DRAMILU (Vodnik) in spis, ki ga naslovite z zadnjimi 4 verzi iz pesmi (Lenega časa strgan rokav, palca beraška, prazen bokal) enostavno bi bilo, če bi nama pošiljali v wordu kot priponko.
 O opravljenih zadolžitvah si učiteljici vodiva evidenco, zato priporočava, da naloge opravljate spoti, saj bo pouk še kar nekaj časa potekal očitno na tak način.

MATEMATIKA

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)

Za ponovitev in utrditev znanja, rešujte naloge iz Zbirke vaj, 2.del, od strani 65 do 69.
Rešujete pa lahko tudi NPZ, ki jih najdete na naslednji povezavi:

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/matematika3/

Rešitve pišite v zvezek za matematiko!

Za učenje matematike si v povprečju vzemite 30 minut dnevno!

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na marko.vidmar@os-rence.si ali adrijana.mozetič@os-rence.si

TUJI JEZIK ANGLEŠČINA

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)

1. SKUPINA

16. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

19. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

20. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

Če imate kakršno koli vprašanje, pišite na katja.cerne@os-rence.si

2. SKUPINA

 1. Uredi si DZ Messages 2, dopolni manjkajoče naloge. Ko bomo v šoli, jih bom namreč pregledala in ocenila.
 2. Na spodnji povezavi povadi čase za prihodnost. Lahko povadiš tudi ostale.

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/will_future_going_to_present_c.html

 1. Preglej si nov učbenik Touchstone 8. Kaj je prva enota ? Preberi v učb. Str 9 , ob pomoči novega delovnega zvezka Touchstone 8 , reši str. 5-6. Nato v zvezek prepiši imena vseh malih trgovin iz učbenika, jim dodaj še kakšno novo iz delovnega zvezka in napiši, kaj se prodaja tam. Npr:
Baker’s Rolls, brown bread, wholewheat bread……

Chemist’s

———
Teden 2 (23. 3 - 27. 3)

1. SKUPINA

24. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

26. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

27. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

Če imate kakršno koli vprašanje, pišite na katja.cerne@os-rence.si

2. SKUPINA

23. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

25. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

Če imate kakršno koli vprašanje, pišite na barbara.leban@os-rence.si

Teden 3 (30. 3 - 3. 4)

1. SKUPINA

Spletna učilnica za angleščino 1. skupina se seli na novo mesto (KLIK!)
Za vstop potrebujete veljavno AAI identiteto. Dobili ste jo na takem obrazcu (KLIK!)
Če podatkov o svoji AAI identiteti nimate, pišite na marko.vidmar@os-rence.si
Podrobnejša navodila za vpis v spletno učilnico dobite tukaj (KLIK!).

Dostop do učilnice si uredite čim prej!

Če imate kakršno koli vprašanje, pišite na katja.cerne@os-rence.si

2. SKUPINA

30. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

31. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

Če imate kakršno koli vprašanje, pišite na barbara.leban@os-rence.si

TUJI JEZIK ITALIJANŠČINA

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)
 • Max Pezzali: »Lo strano percorso« – v besedilo vstavite manjkajoče besede / poiščete besedilo pesmi. na internetu in preverite besedišče.
 • V pesmi podčrtate neznano besedišče in poiščete pomen v slovarju.
 • S svojimi besedami napišete kratek povzetek pesmi.
 • Ponavljanje in utrjevanje: nepravilni glagoli.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na tamara.konic@os-rence.si

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)
 1. Na moj e-naslov (tamara.konic@os-rence.si) pošljite povzetek pesmi »Lo strano percorso« – 10 povedi (do torka, 24. 3. 2020)
 2. Utrjevanje »Passato prossimo«
 3. Oglejte si video posnetek: https://www.almaedizioni.it/it/almatv/videocorso-ragazzi-1/grammavideo-episodio-4-ragazzi/
 4. Naredite čim več interaktivnih vaj: https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect36/index.htm
 5. Do petka, 27. 3. 2020, mi pošljite pisni sestavek (60 – 80 besed), v katerem opišete, kaj ste počeli v tem tednu, kako ste se imeli, počutili. (TUTTO IL GIORNO A CASA)

Spletna učilnica za 7., 8. in 9. razred se seli na novo virtualno lokacijo (Moodle), kamor vstopate s svojim AAI računom. Naloge lahko ta teden oddate na eno ali drugo mesto. 

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na tamara.konic@os-rence.si

Teden 3 (30. 3 - 3. 4)

Vpišite se v spletno učilnico Moodle – Italijanščina 8, kjer imate vsa navodila za delo za 3. teden.

KEMIJA

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)

V februarju ste dobili nalogo pripraviti predstavitev kemijskega elementa in mi to predstavitev poslati v vpogled na moj elektronski naslov do 12. 3. 2020.

Do predvidenega datuma je nalogo opravilo le PET učencev. Zaradi nastalih razmer podaljšujem čas, do katerega mi lahko pošljete pripravljeno predstavitev – besedilo, in sicer do 19. 3. 2020 do 12.00. Po tem datumu ne sprejemam več besedil v predogled.

Po prejetju vaše naloge vam bom posredovala nadaljnja navodila za delo.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na alma.gregoric@os-rence.si

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)

V učbeniku si preberi vsebino 5.1. na straneh 90 – 92 z naslovom: VIRI ELEMENTOV IN SPOJIN V NARAVI. To je tudi naslov, ki ga zapiši v zvezek in reši naloge ob koncu besedila na strani 92.

Naloge poslikaj in pošlji v pregled do torka, 24. 3. 2020 do 12. ure.

Sledijo nadaljnja navodila.

Nalogo PREDSTAVITEV KEMIJSKEGA ELEMENTA mi popravljeno, dopolnjeno…, z navedenimi uporabljenimi viri in literaturo ter svojimi podatki, vrnite do četrtka, 26. 3. 2020 do 12. ure.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na alma.gregoric@os-rence.si

Teden 3 in 4 (30. 3 - 3. 4 in 6. 4 - 10. 4)

Odpri gradivo in preberi si v učbeniku:

 • Lastnosti elementov in njihova lega v periodnem sistemu (strani 96 – 99) in reši 1., 2. in 4. nalogo ob koncu besedila.(stran 99)
 • Alkalijske in zemeljskoalkalijske kovine (strani 100 – 102) in reši 1. in 3. nalogo ob koncu besedila. (stran 102)
 • Prehodni elementi (strani 103 – 106) in reši naloge ob koncu besedila, stran 106.
 • Železo in jeklo (strani 107 – 109) in reši naloge ob koncu besedila na strani 109.

OGLEJ SI NASLEDNJE FILME IN V ZVEZEK PO TOČKAH NAPIŠI BISTVENE INFORMACIJE:

https://www.youtube.com/watch?v=dmcfsEEogxs

https://www.youtube.com/watch?v=ap-XeXTIc6Y

https://www.youtube.com/watch?v=I8tOtZKpi04

* ZA REŠEVANJE ZGORNJIH NALOG SO PREDVIDENE ŠTIRI ŠOLSKE URE.

GEOGRAFIJA

Teden 1 in 2 (16. 3 - 20. 3 in 23. 3 - 27. 3)

SAMOSTOJNO DELO 8. RAZRED učbenik str.  35-48

NARAVNE IN DRUŽBENE ZNAČILNOSTI AVSTRALIJE IN OCEANIJE

 1. Kako delimo Oceanijo?
 2. Razloži nastanek atolov DZ str. 118
 3. Katere rastlinske in živalske vrste so se razvile v Avstraliji?
 4. Opiši površje Avstralije.
 5. Naštej toplotne pasove Avstralije.
 6. Naštej in opiši tipe podnebja in rastja.
 7. Zakaj so pomembni arteški vodnjaki?
 8. Opiši sestavo prebivalstva Avstralije.
 9. Kje je največja gostota poselitve? Pojasni razloge.
 10. Kakšna je prometna razvitost Avstralije?
 11. Opiši značilnosti gospodarstva Avstralije in Oceanije.

Rešuj v DZ STR.113 – 131.

Odgovore na vprašanja pri GEO posredujejo do 31. 3. 2020 na moj e-naslov anka.lipicer@os-rence.si. Dostop do elektronskih učbenikov založbe Mladinske knjige in Rokusa je omogočen s strani obeh založb.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na anka.lipicer@os-rence.si

 

Teden 3 (30. 3 - 3. 4)

Odpri dokument in rešuj naloge v skladu z navodili.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na anka.lipicer@os-rence.si

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Teden 1 in 2 (16. 3 - 20. 3 in 23. 3 - 27. 3)

SAMOSTOJNO DELO 8. RAZRED

Preveri ali si rešil vprašanja na temo lokalne samouprave.

FINANCE, DELO, GOSPODARSTVO učbenik str. 28 – 34

 1. Kaj so ekonomske pravice?
 2. Pojasni pojem »pravica do lastnine« .
 3. Kaj pomeni pravica do dela?
 4. Razloži pojem socialna država.
 5. Zakaj so ustanovljena podjetja? Razloži nastanek podjetja.
 6. Kdo vse ima koristi od uspešnega podjetja?

Rešuj naloge v SDZ 27, 28, 29, 38, 39, 44- 48

Ustno odgovori na vprašanja Ponovi str. 36

Odgovore na vprašanja pri DKE posredujejo do 31. 3. 2020 na moj e-naslov anka.lipicer@os-rence.si. Dostop do elektronskih učbenikov založbe Mladinske knjige in Rokusa je omogočen s strani obeh založb.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na anka.lipicer@os-rence.si

 

Teden 3 (30. 3 - 3. 4)

Odpri dokument in rešuj naloge v skladu z navodili.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na anka.lipicer@os-rence.si

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)

Odpri dokument z navodili za izobraževanje na daljavo. Krajši sestavek o pripravi cepiva in imunosti mi pošljite na elektronski naslov do četrtka, 19. 3. 2020.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na ivana.skerjanec-maraz@os-rence.si

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)

Odpri dokument z navodili za izobraževanje na daljavo. Do četrtka, 26. 3. 2020 mi na moj elektronski naslov pošljite:

 • kakšni so simptomi/znaki, ki jih pred miokardnim infarktom občuti človek in kako moramo pomagati človeku, ki ga doživi;
 • fotografijo ali skenirano stran rešenih nalog v DZ (stran 36, nalogi 1 in 2) – 4. točka

Lahko mi pošljete tudi vsako nalogo posebej.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na ivana.skerjanec-maraz@os-rence.si

FIZIKA

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)

Rešitev naloge, ki si jo naredil (ploščina dlani) fotografiraj in pošlji na e-naslov najkasneje četrtka, 19. 3. 2020.

Za tiste, ki ste navodilo že pozabili: Velikokrat si pri določanju ploščine negeometrijskega lika pomagamo s preštevanjem ploščinskih enot (kvadratkov). Nariši dlan v karo zvezek in zapiši, kolikšna je ploščina dlani v cm2? Razmisli, koliko kvadratkov predstavlja 1cm2?

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na marko.juretic@os-rence.si

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)

Pozdravljeni učenci!

26. 3. 2020 – S ponedeljkom, 30. 3. 2020 se celotna fizika osmega razreda seli v spletno učilnico FIZIKA 8. Danes pa začenjamo z novim poglavjem GOSTOTA (naslov v zvezku). V pomoč vam je lahko učbenik str. 106. Več o vsemu pa izveste v dokumentu.

Iz zapisanega si uredi zapiske v zvezku, fotografiraj in naloži datoteko (pretvori v .pdf) v spletno učilnico za FIZIKO 8. Vsi, ki jo naložite na pravo mesto boste zagotovo dobro okrepili vaše podjetnostne kompetence, ki jih kerepimo v okviru projekta POGUM.

23. 3. 2020 – V dveh priponkah (priponka 1, priponka 2) se nahaja povzetek poglavja o silah in delno tudi o gibanju. V tokratni uri boste za ponovitev te pretekle snovi rešili nalogi v datoteki (nalog ni potebno natisniti, rešujete jih lahko v zvezek). Uporabite lahko vse gradivo, ki vam je na voljo. Rešitve nalog mi vsi učenci pošljite do ponedeljka, 23. 3. 2020, na moj e-naslov. Rešitve (fotografijo oziroma dokument) pošljite kot odgovor na pošto, ki ste mi jo že poslali. Za kakršnakoli vprašanja sem v času naše ure po urniku na voljo tudi na URL naslovu za ogled: https://vox.arnes.si/os-rence_si-markojuretic-ponedeljek-23-3-2020/, do katerega dostopate z AAI računom.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na marko.juretic@os-rence.si

Še naprej ostanite zdravi in lep pozdrav,
Marko Juretič

RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)
 1. V programu PowerPoint nadaljuj s pripravo predstavitve.
 • Sedaj je idealna priložnost za prebrati kakšen kakovosten članek na temo dobrih predstavitev v PPT.
 • Na teden opravite le toliko dela, kot bi ga imeli na urniku (2 x 45 minut).

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na marko.juretic@os-rence.si

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)

Pozdravljeni učenci!

V programu PowerPoint nadaljuj s pripravo predstavitve.

v tem tednu sem vam priskrbel dve objavi, ki govorita o tem, da je PowerPoint namenjen pripravi in izvedbi predstavitev. Predstavljamo lahko izdelke, storitve, idejne koncepte, stanje projekta, ki je v teku … Učitelji z njegovo uporabo popestrijo in podprejo pedagoški proces, za študente pa je orodje uporabno pri predstavitvi seminarskih nalog in diplomskih del. Z orodjem zgradimo zaporedje elektronskih prosojnic ali diapozitivov, ki jih prikazujemo na računalniškem zaslonu ali projiciramo na platno. Z orodjem PowerPoint vstavljamo v diapozitive besedilo, slike in druge elemente (grafe, diagrame, zvok, video …), ki jim lahko dodamo zanimive animacijske učinke. Vstavimo lahko gumbe za pomikanje po diapozitivih, povezave na spletne strani ali do datotek. Možnosti je veliko, uporabiti pa jih moramo smiselno in skladno s cilji naše predstavitve.

Nadaljujte s pripravo PPT. Glede na čas, ki ga imamo mora le ta vsebovati video, fotografije in podobno.

 • Na teden opravite le toliko dela, kot bi ga imeli na urniku (2 x 45 minut).

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na marko.juretic@os-rence.si

FILMSKA VZGOJA

Teden 1 (16. 3. - 20. -3)

Filmarji!

Vaša naloga v 2. polletju je bila posneti nekajminutni kratki igrani film z izvirno vsebino v sodelovanju s 3 ali 4 sošolci izbirnega predmeta Filmska vzgoja.

To seveda v spremenjenih razmerah ne gre, ker ne smete in ne morete v živo sodelovati z drugimi.
Lahko pa posnamete svoj vlog, filmček, v katerem pokažete, kako preživljate svoj dan po novih pravilih. Neke vrste dokumentarec o sebi.

Dolg naj bo največ 3 minute, opremite ga z uvodom, glasbo, na koncu z vašimi podatki in datumom,  lahko zmontirate vmes posnetke poročil, drugih oddaj, yt  … sporočilo pa naj bo Moj dan v korona razmerah.

Morda kuhate, delate na vrtu, igrate kitaro, se prepirate z družinskimi člani, kuhate mulo, z veseljem opravljate pouk na daljavo, klepetate s sošolkami, berete, igrate družabne igre, izčrpavate računalnik in telefon …

Vlog naj bo mozaik vsega, kar sestavlja vaš dan. Bodite izvirni, humorni, presenetljivi, a dostojni!

Vaše izdelke bom pregledala in ocenila, potem pa jih bomo objavili na šolski spletni strani, da se malo vsi skupaj tudi vidimo, ne le beremo in slišimo.

Strokovna žirija bo izbrala tudi najboljši in najbolj izviren vlog in ga tudi nagradila.

Torej, telefone v roke in gremo v akcijo.

Rok oddaje prispevkov: 31. 3. 2020. Pošljite mi ga preko we transfer.  Vsebine morajo biti seveda primerne in v skladu z normami, ki še bolj veljajo v teh težkih časih.

Veselim se vaših izdelkov.
Mojca Saksida

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na mojca.saksida@os-rence.si

GLASBENA UMETNOST

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)

UTRJEVANJE SNOVI

16. 3. 2020 – Slovenska glasba v 19.stoletju (učbenik, stran od 61 do 64)

MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Učenje pesmi Sonce pomladi (Pepel in kri) s pomočjo posnetka (YouTube).

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na natasa.domazet@os-rence.si

 

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)

NAVODILO ZA IZDELAVO REFERATA

NALOGA

 1. Celoten referat mora biti napisan čim lepše z ročno pisavo učenca.
 2. Referat mora imeti naslovnico, na kateri piše:
  • Ime in priimek avtorja referata
  • Naslov referata
  • Šola
  • Datum izdelka
 1. Referat mora vsebovati minimalno 5 strani, lahko pa tudi več.
 2. Potrudiš se in določene slike tudi narišeš. SLIK NE FOTOKOPIRAŠ ALI PRINTAŠ.
 3. Navedi literaturo – vire (uporabljaj predvsem knjige, lahko tudi internet).

TEMA: BALET

Kaj je balet, začetki baleta, baletna oblačila, baletna obuvala, vrste baleta, skladatelji baleta in njihova dela, znani slovenski baletniki in balerine, zanimivosti. Na You tube si oglej odlomek iz baleta in zapiši, kaj si si ogledal.

https://eucbeniki.sio.si/gum8/3284/index.html tu najdeš tudi določeno gradivo za temo balet.

Pošlji na mail: natasa.domazet@os-rence.si

Datum oddaje naloge: petek, 27. 3. 2020.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na natasa.domazet@os-rence.si

Teden 3 (30. 3 - 3. 4)

NALOGA: OGLED IZOBRAŽEVALNE ODDAJE.

https://4d.rtvslo.si/arhiv/zborovski-bum/174480428

ŠPORT

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)

16. 3. 2020 – Nekaj nasvetov in navodil, kako prijetno preživeti dan – vaje.

18. 3. 2020 – Ples

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na samo.nanut@os-rence.si, kaja.devetak@os-rence.si ali goran.sivec@os-rence.si.

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)

23. 3. 2020 – Nekaj nasvetov in navodil, kako prijetno preživeti dan – vaje.

26. 3. 2020 – Pozdravljeni, spodaj imate tri povezave. Prva je kratka vadba, vzela vam bo pet minut. Lahko jo ponovite vsak dan. Druga je daljša, 30 – minutna vadba. Ta vam bo kar velik izziv, ni pa nujno, da jo naredite do konca, če vam bo pretežka. Mogoče pa izzovete starše, če jo končajo skupaj z vami. Za ljubitelje plesa pa tretja povezava. Prav gotovo se boste dobro razmigali tudi ob njej.

 1. https://hasfit.com/workouts/home/body-weight/5-minute-hiit-at-home/
 2. https://hasfit.com/workouts/home/body-weight/30-minute-no-equipment-hiit-cardio-workout/
 3. https://hasfit.com/workouts/home/body-weight/30-minute-no-equipment-hiit-cardio-workout/

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na samo.nanut@os-rence.si, kaja.devetak@os-rence.si ali goran.sivec@os-rence.si.

Samo, Goran in Kaja.

 

IZBIRNI PREDMET ISP – ODBOJKA

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)

Pozdravljeni,

v naslednjih dneh imamo izbirni predmet odbojka. V dveh priloženih videih si lahko pogledate vaš izziv. Malo za šalo, malo za res. S spodnjim nisem imel veliko težav, vsekakor pa morate priti vsaj do 30 odbojev. Zgornji pa je kar nekaj težav na začetku povzročal tudi meni. Oba videa sta zaradi lažjega prenosa kratka. Seveda pa lahko isti izziv opravite tudi z normalno žogo, le sporočite, koliko odbojev vam je uspelo, preden je žoga padla na tla.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na samo.nanut@os-rence.si

Samo

OBDELAVA GRADIV – LES

Teden 1 (16. 3. - 20. -3)
 1. V stanovanju poišči izdelek, za katerega smatraš, da je za nastanek potreboval največ obdelovalnih postopkov lesa.

Zapišite:

 • Iz katerega lesa je?
 • Kateri obdelovalni postopki so bili uporabljeni?
 • Nalogo opravite čim bolj strokovno in lično. Zapis (ročno ali na računalniku) mi pošljite do ponedeljka, 23. 3. 2020.
 • Na teden opravite le toliko dela, kot bi ga imeli na urniku (2 x 45 minut).

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na marko.juretic@os-rence.si

Teden 2 (23. 3. - 27. -3)
 1. V stanovanju poišči izdelek, za katerega smatraš, da je za nastanek potreboval največ obdelovalnih postopkov lesa.

Zapišite:

 • Iz katerega lesa je?
 • Kateri obdelovalni postopki so bili uporabljeni?
 • Enega od obdelovalnih postopkov lesa konkretneje opiši, kaj z njim dosežemo, varnost pri delu ipd.
 • Nalogo opravite čim bolj strokovno in lično. Zapis (ročno ali na računalniku) mi pošljite do ponedeljka, 23. 3. 2020.
 • Na teden opravite le toliko dela, kot bi ga imeli na urniku (2 x 45 minut).

Priloga: Dopis za 23. 3. 2020

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na marko.juretic@os-rence.si

Še naprej ostanite zdravi in lep pozdrav,
Marko Juretič

MPZ –MLADINSKI PEVSKI ZBOR

Teden 2 (23. 3. - 27. 3)

MPZ – mladinski pevski zbor

 1. Preberi podatke, besedilo in prevod najbolj popularne in največkrat izvajane kubanske pesmi Guantanamera, ki jo pojejo po vsem svetu.

Guantanamera je ljubezenska pesem, ki jo je leta 1929 je napisal kubanski pesnik, revolucionar in ena izmed najpomembnejših zgodovinskih osebnosti na Kubi, Jose Marti. Pesem je izšla v njegovi zbirki Preprosti verzi. V pesmi mlad fant poje mlademu, revnemu kmečkemu dekletu iz mesta Guantanamo, ki ga je zapustila, hrepeni po njej  in ji obljublja svojo zvestobo ne glede na vse.

Skozi desetletja bojev in revolucionarnega gibanja na Kubi in v drugih deželah Latinske Amerike, so pesem vzeli za svojo takratni vojaki, postala je simbol patriotizma, izraz protesta proti krivicam in sredstvo za izkazovanje nacionalnega ponosa.

GUANTANAMERA  

Yo soy un hombre sincero,
de donde crece la palma,
Yo soy un hombre sincero,
de donde crece la palma.
Y antes de morirme quiero
echar mis versos del alma.

Refren:
Guantanamera, guajira Guantanamera
Guantanamera, guajira Guantanamera

Mi verso es de un verde claro,
Y de un carmin encenidido,
mi verso es de un verde claro,
Y de un carmin encenidido.
Mi verso es un cierro heridoq
que busca en el monte amparo.

Refren

Cultivo una rosa blanca
en junio como en enero,
cultivo una rosa blanca
en junio como en ener.o
Para el amigo sincero
que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca,
el corazón con que vivo,
Y para el cruel que me arranca,
el corazón con que vivo.
Cardo ni ortiga cultivo,
cultivo la rosa blanca.

PREVOD:

Sem poštenjak iz dežele,
kjer rastejo palme.
In preden umrem,
bi rad iz duše izpustil te verze.

Guantanamera, deklica iz Guantanama.

Moj verz je zelen
in hkrati žari rdeče.
Moj verz je kot ranjena žival,
ki išče zavetje v gorah.

Posadil bom belo vrtnico,
v juniju in januarju.
Za zvestega in poštenega  prijatelja,
ki mi ponuja roko v teh težkih časih

in tudi za kruteža,
zaradi katerega jočem.
Kajti v mojem srcu, ki živi,
ne bo rastlo trnje in plevel,
temveč bela vrtnica.

 1. Preberi, nato poslušaj posnetek.

Playing for change je gibanje, ki si prizadeva z glasbo navdihniti in povezati ljudi po vsem svetu. Izhaja iz prepričanja, da ima glasba moč, ki lahko podira pregrade in meje ter premaga razdalje med ljudmi.

Gibanje Playing For Change sta leta 2002 začela Mark Johnson in Whitney Kroenke, ki sta najprej na ulicah ameriških mest, kasneje pa po vsem svetu, s prenosnim studiem in kamerami začela snemati ulične glasbenike. Znotraj gibanja je začel nastajati projekt »Pesmi po svetu« (»Songs around the world«). Številne odlične glasbenike iz različnih kultur in dežel, ki sta jih Mark in Whitney spoznala na svojem potovanju, je povezala glasba tako, da so prepevali znane pesmi. Nastala je skupina »Playing For Change Band«, ki nastopa po celem svetu in s svojim delovanjem skozi igranje in petje širi sporočilo o ljubezni, upanju in povezanosti, ljudem po celem svetu.

Več o gibanju najdeš na spletni strani https://playingforchange.com/.

Ena izmed pesmi, ki so jo izvedli in posneli Kubanci, ki živijo v različnih deželah, j tudi Guantanamera. Oglej si posnetek in se ob njem nauči pesem do 27.marca 2020 (pesem ni potrebno znati z besedilom na pamet).Lahko si pomagaš s tekstom. Zapoj v originalnem jeziku (kubanščini). Naredi zvočni posnetek in pošlji na mail: natasa.domazet@os-rence.si

https://www.youtube.com/watch?v=blUSVALW_Z4

https://www.youtube.com/watch?v=zeb5H2srFFI  INSTRUMENTAL

Teden 3 (30. 3 - 3. 4)

Naloga: Ogled izobraževalne oddaje.

https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/174408561

BRANJE V VRTCU IN MEDGENERACIJSKO BRANJE

VSEBINA

Branje v vrtcu nekaj časa ne bo mogoče v živo, 

kar pa ne pomeni, da ne bomo brali. Beremo lahko še več!
 
Beremo knjige za domače branje, bralno značko, bralno priznanje, beremo lahko kar koli, 
lahko pa se vadimo tudi v glasnem branju domačim.
 
Če pa imate kakšnega mlajšega soseda, sorodnika, prijateljčka, 
se morda lahko posnamete na telefon, medtem ko berete pravljico za lahko noč, 
in posnetek pošljete sosedovim, sorodnikovim, prijateljčkovim staršem.
 
In če si ob vsem tem še vodite  seznam v beležki ali na kartončku, kaj in kdaj ste brali, 
tako kot to počnemo v šoli in knjižnici, 
potem smo zmagali.
 
Kaj pravite, ljubitelji knjig?
Zelo bom vesela, če mi čemer koli prebranem pošljete kratko sporočilo.
 
Sicer pa, saj veste, kako je rekel Tone Pavček
ČE NE BOMO BRALI, NAS BO POBRALO!
 
Srečno in se beremo!
mojca.saksida@os-rence.si

https://www.youtube.com/watch?v=zeb5H2srFFI  INSTRUMENTAL

Dostopnost