9. RAZRED

Spoštovani učenci, spoštovani starši!

Obveščamo vas, da vsi učitelji s ponedeljkom, 6. 4. 2020, v celoti prehajajo z vsemi vsebinami v Arnes učilnice Moodle!

Za vstop potrebujete veljavno AAI identiteto. Dobili ste jo na takem obrazcu (KLIK!).
Če podatkov o svoji AAI identiteti nimate, pišite na marko.vidmar@os-rence.si
Podrobnejša navodila za vpis v spletno učilnico dobite tukaj (KLIK!).

Nove vsebine za posemezen predmet lahko pričakujete ob dnevih, ko je predmet na urniku. Dostop do učilnice si zato uredite čim prej!

SLOVENŠČINA

 

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)
 1. Rešujte vaje NPZ za slovenščino, ki jih dobite na spletni strani. Vaje rešujte v zvezek, zapišite si letnico testa, ki ste ga reševali, rešitve dobite pod Navodila za vrednotenje.
 1. Skupina, ki ima razpored za seminarske naloge, naj jih dokonča in pošlje v pregled. Ocenjeni boste takoj, ko bo mogoče.
 1. V DZ (št. 2) rešujte vaje (str. 105 – 136)

Oglej si film Črni bratje.

V kolikor je mogoče, si oglejte še film Deček v črtasti pižami.

Glede na aktualno tematiko priporočamo še film VARIOLA VERA za razmišljanje z vidika zdravja, migracij, etike, morale … Film si oglejte v prisotnosti staršev in se po filmu tudi pogovorite.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na mojca.saksida@os-rence.si (učenci obeh skupin).

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)
Po rešenem poglavju v DZ 2 Vrhovi slovenske kulture, ki ste reševali v tem tednu, in ob pomoči učnih listov, ki ste jih prejeli ob obravnavanih obdobjih slovenske književnosti v šoli, napišite literarni spis z naslovom SLOVENSKA LITERARNA OBDOBJA. Zajema naj povzetek obdobja, predstavnikov in dosežkov od začetkov ljudskega slovstva do konca moderne.
Spis napišite v wordu in nama ga pošljite kot priponko.
Rešenih strani DZ ni potrebno pošiljati.
O opravljenih zadolžitvah si učiteljici vodiva evidenco, zato priporočava, da naloge opravljate spoti, saj bo pouk še kar nekaj časa potekal očitno na tak način.

MATEMATIKA

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)

Na spletni strani Državnega izpitnega centra so NPZ ji iz preteklih let. Priporočam, da rešitve pišete v zvezek za matematiko. Preverite jih lahko v rešitvah, ki so na dostopne spletu pod naslovom Navodila za vrednotenje. Pri reševanju si v zvezek zapišite, kateri NPZ (letnico) ste reševali. V prvem tednu rešite vsaj NPZ iz leta 2019 in 2018.

 

Neobdelani vsebini (verjetnost in srednje vrednosti) načeloma lahko izpustite. Naloge o piramidah pa kljub temu, da jih še nismo obravnavali, lahko poskusite rešiti. Pomagajte si z razlago iz učbenika.

 

Vadite pa tudi “Prizme”. Naloge so v Zbirki vaj, 2. del, od strani 58 do 65.

 

Za učenje matematike si v povprečju vzemite vsaj 30 minut dnevno!

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na marko.vidmar@os-rence.si ali adrijana.mozetič@os-rence.si

TUJI JEZIK ANGLEŠČINA

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)

1. SKUPINA

17. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

19. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

20. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

Če imate kakršno koli vprašanje, pišite na katja.cerne@os-rence.si

2. SKUPINA

 1. S pomočjo delovnih zvezkov Touchstone 8 in 9 utrjujte naklonske glagole: od 172 – 174 ( je že bilo za nalogo) ter 132 – 146 do vključno 19. naloge.
 2. Prevedi povedi in mi jih pošlji na moj e- naslov:
 • Te peljem do avtobusne postaje ?
 • Ko sem bil 5 let star, sem znal igrati kitaro.
 • Imaš predolge lase. Dobro je, da greš k frizerju. Ni se ti treba ostrič na kratko.
 • Rudarji ponavadi delajo izmensko delo.
 • Ne smeš fotografirat v tem muzeju.

Za dodatne vaje: https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/modal_verbs.html

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na barbara.leban@os-rence.si

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)

1. SKUPINA

24. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

26. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

27. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

Če imate kakršno koli vprašanje, pišite na katja.cerne@os-rence.si

2. SKUPINA

23. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

25. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na barbara.leban@os-rence.si

Teden 3 (30. 3 - 3. 4)

1. SKUPINA

Spletna učilnica za angleščino 1. skupina se seli na novo mesto (KLIK!)
Za vstop potrebujete veljavno AAI identiteto. Dobili ste jo na takem obrazcu (KLIK!)
Če podatkov o svoji AAI identiteti nimate, pišite na marko.vidmar@os-rence.si
Podrobnejša navodila za vpis v spletno učilnico dobite tukaj (KLIK!).

Dostop do učilnice si uredite čim prej!

Če imate kakršno koli vprašanje, pišite na katja.cerne@os-rence.si

2. SKUPINA

30. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

31. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na barbara.leban@os-rence.si

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)
 1. Opišite Renče po znanem postopku (uvod, jedro, zaključek).
 2. Utrjevanje sedanjika, preteklika, prihodnjika (napišite 10 različnih glagolov in jih spregate v vseh treh glagolskih časih, osebo izberete sami).
 3. Utrjevanje besedišča »oblačila«, »vzorci«, »materiali« + Učbenik str. 108, 109.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na tamara.konic@os-rence.si

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)
 1. Do ponedeljka 23. 3. 2020 mi pošljite pisni sestavek (80 besed) o našem kraju »Renče« in se samoocenite po priloženi shemi. Samoocenjevalni list naj vam bo v pomoč pri pisanju, namenjen je vam in mi ga ni potrebno vračati.
 2. Rešene vaje »glagolski časi« mi pošljite najkasneje do petka 27. 3. 2020 na moj e-naslov.

Spletna učilnica za 7., 8. in 9. razred se seli na novo virtualno lokacijo (Moodle), kamor vstopate s svojim AAI računom. Naloge lahko ta teden oddate na eno ali drugo mesto. 

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na tamara.konic@os-rence.si

Teden 3 (30. 3 - 3. 4)

Vpišite se v spletno učilnico Moodle – Italijanščina 9, kjer imate vsa navodila za delo za 3. teden. 

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na tamara.konic@os-rence.si

KEMIJA

 

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)

V odprti wordovi datoteki MAŠČOBE se nahaja besedilo vezano na naloge, ki jih najdete pod tem besedilom. Rešite jih lahko direktno v datoteko (na računalniku) in jih shranjene do konca tedna pošljite na spodnji e-naslov.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na alma.gregoric@os-rence.si

Teden 2

Iz besedila o maščobah, ki ste ga dobili prejšnji teden, izpiši, po alinejah, kaj življenjskega (uporabnega) se lahko naučiš iz tega besedila.

Nalogo pošlji v pregled, skupaj s popravo prejšnje naloge (tisti, ki niso imeli popolne) do torka, 24. 3. 2020 do 12. ure.

S pomočjo učbenika reši učni list. Rešitve mi pošlji v pregled do petka, 27. 3. 2020 do 12.ure.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na alma.gregoric@os-rence.si

Teden 3 (30. 3 - 3. 4)

Ob rešenih nalogah učnega lista KEMIJSKA ZGRADBA MAŠČOB preveri svoje rešitve in si pojasni, kar ti ni bilo razumljivo.

Maščobe – razlaga 1
Maščobe – razlaga 2

Ob koncu učnega lista je razložen postopek nastanka mila iz maščob. O milih in sintetičnih detergentih si preberi v učbeniku na straneh 72 – 74. V zvezek odgovori na vprašanja, ki so ob koncu besedila. (stran 76)

Oglej si filma o izdelavi mila:

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na alma.gregoric@os-rence.si

ZGODOVINA

Teden 1 in 2 (16. 3 - 20. 3 in 23. 3 - 27.3)

SAMOSTOJNO DELO 9. RAZRED SDZ str. 124 – 128.

KULTURNI RAZVOJ V KRALJEVINI SHS

 1. Kakšna je bila vloga slovenščine v Kraljevini SHS?
 2. Naštej kulturne ustanove, ki so nastale med obema vojnama.
 3. Naštej kulturne ustvarjalce med obema vojnama.

POLITIČNI TABORI NA SLOVENSKEM, Učbenik str. 89.

Naštej in opiši značilnosti treh liberalnih taborov, ki so delovali na Slovenskem – tabela.

APRILSKA VOJNA IN NJENE POSLEDICE , učbenik str.101-104

 1. Kdaj se je začela aprilska vojna?
 2. Kako je bilo razdeljeno slovensko ozemlje?
 3. Opiši odnos okupatorjev do Slovencev.
 4. Opiši kakšen je bil odziv na okupacijo pri Komunistični partiji in pri meščanskih politikih.
 5. Opiši kako je potekal upor proti okupatorju.

Na strani RIC POIŠČI 3 preizkuse za NPZ IN JIH REŠI.

Odgovore na vprašanja pri ZGO posredujejo do 31. 3. 2020 na moj e-naslov anka.lipicer@os-rence.si. Dostop do elektronskih učbenikov založbe Mladinske knjige in Rokusa je omogočen s strani obeh založb.

To pa nikakor ne velja za reševanje nalog NPZ, saj imate učenci možnost preveriti pravilnost odgovorov na spletu.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na anka.lipicer@os-rence.si

Teden 3 (30. 3 - 3. 4)

Odpri dokument in rešuj naloge v skladu z navodili.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na anka.lipicer@os-rence.si

GEOGRAFIJA

Teden 1 in 2 (16. 3 - 20. 3 in 23. 3 - 27.3)

SAMOSTOJNO DELO 9. RAZRED GEO

Preveri ali si odgovoril na vprašanja Obsredozemske pokrajine.

OBPANONSKE POKRAJINE str. 129 – 132.

 1. Kje ležijo Obpanonske pokrajine?
 2. Opiši značilnosti reliefa in kamninsko sestavo.
 3. Razloži njihov nastanek.
 4. Opiši značilnosti podnebja in naravnega rastja.
 5. Kateri sta največji reki? Kakšna je njuna gospodarska vloga? Kaj so mrtvice?
 6. Kakšna naselja so se razvila?

Odgovore na vprašanja pri GEO posredujejo do 31. 3. 2020 na moj e-naslov anka.lipicer@os-rence.si. Dostop do elektronskih učbenikov založbe Mladinske knjige in Rokusa je omogočen s strani obeh založb.

To pa nikakor ne velja za reševanje nalog NPZ, saj imate učenci možnost preveriti pravilnost odgovorov na spletu.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na anka.lipicer@os-rence.si

Teden 3 (30. 3 - 3. 4)

Odpri dokument in rešuj naloge v skladu z navodili.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na anka.lipicer@os-rence.si

LIKOVNA UMETNOST

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na nevenka.gregorcic@os-rence.si

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)

Odpri dokument z navodili za izobraževanje na daljavo.

Osnutek povzetka za sošolce mi pošljite na elektronski naslov do petka, 20. 3. 2020, da vam podam nadaljnja navodila.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na ivana.skerjanec-maraz@os-rence.si

Teden 2

Za ta teden sem vam pripravila naloge OHRANJANJE NARAVE IN OKOLJA. Rešujte jih kar v poslan dokument, ki mi ga do petka, 27. 3. 2020 pošljite na moj elektronski naslov. KLIK za prenos dokumenta!

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na ivana.skerjanec-maraz@os-rence.si

FIZIKA

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)
 1. V zbirki nalog za fiziko v 9. razredu na strani 22 (poglavje Toplota) rešite naloge 24., 25., 33. in 35.
 • Naloge rešujte v zvezek.
 • Ne pozabite: podatki, račun in odgovor.
 • Pomagajte si z učbenikom.
 • Na teden opravite le toliko dela, kot bi ga imeli na urniku (2 x 45 minut).

Vsaj eno (po izbiri) rešeno nalogo mi pošljete do srede, 18. 3. 2020 na spodnji e-naslov. Vse ostale naloge mi pošljete rešeno do petka. Lahko jih fotografirate s telefonom, skenirate … samo, da bo razvidno.

Reštitve nalog najdete tukaj.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na marko.juretic@os-rence.si

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)

Pozdravljeni učenci!

O merjenju električnega naboja, elektroskopu, oznaki za električni naboj (e), enoti za merjenje električnega naboja ampersekunda (As) oziroma drugem poimenovanju coulomb (C) smo že nekaj povedali. Vse pa lahko še enkrat preverite v učbeniku na straneh 97-99. Zagotovo pa lahko o vsaki posamezni strani nekaj gradiva pridobite tudi na spletu.

V zvezku za aktivno učenje (2. del, stran 32-35) imate vezano na to vsebino nekaj nalog, ki jih v sklopu teh dveh ur rešite. Uporabite lahko vse gradivo, ki vam je na voljo. Rešitve nalog mi vsi učenci pošljite do četrtka, 26. 3. 2020, na moj e-naslov. Fotografijo oziroma dokument pošljite kot odgovor na pošto, ki ste mi jo že poslali.

Za kakršnakoli vprašanja sem v času naše ure po urniku na voljo tudi na URL naslovu za ogled: https://vox.arnes.si/os-rence_si-markojuretic-ponedeljek-23-3-2020/, do katerega dostopate z AAI računom.

Priloga: Dopis za 23. 3. 2020 in 26. 3. 2020

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na marko.juretic@os-rence.si

Še naprej ostanite zdravi in lep pozdrav,
Marko Juretič

RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)
 1. V programu Khan Academy rešujte naloge.
 • Naloge rešujte naprej od tam kjer ste končali.
 • Ne pozabite! Kako se da pridobivati točke na enostaven način ste se zelo dobro naučili, zato tokrat ne šteje najvišje število zbranih točk ampak največje število rešenih nalog od 16. 3. 2020 dalje.
 • Na teden opravite le toliko dela, kot bi ga imeli na urniku (2 x 45 minut + ena dodatna ura za doprinos).

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na marko.juretic@os-rence.si

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)

Pozdravljeni učenci!

Ob pregledu dela, ki ste ga opravili v prejšnjem tednu ugotavljam, da vam pri predmetu ROM še ni uspelo narediti kakšnih večjih premikov. Prosim potrudite se, saj bomo kmalu dosegli kvoto ur namenjeno predmetu ROM in v drugem semestru vam bom moral prav zaradi tega dodeliti še eno oceno (zadnjo).

Seveda vem, koliko dela imate sedaj z drugimi predmeti, prav zato vas ne želim preganjati tu. Vem namreč, da ste zelo dejavni in da vam časa bolj kot ne zmanjkuje.

Zato vas prosim, da v programu Khan Academy rešujte naloge. Do danes sem opazil, da se sploh še niste prijavili v Khan Academy!

 • Naloge rešujte naprej od tam kjer ste končali.
 • Ne pozabite! Kako se da pridobivati točke na enostaven način ste se zelo dobro naučili, zato tokrat ne šteje najvišje število zbranih točk ampak največje število rešenih nalog od 16. 3. 2020 dalje.
 • Trenutno ste vsi izenačeni na 0.
 • Na teden opravite le toliko dela, kot bi ga imeli na urniku (2 x 45 minut) in še ena dodatna ura, ki jo sedaj resnično lahko prinašamo noter. Do konca pa imamo le še štiri ure, kar pomeni da v petek, 10. aprila 2020 zaključujte s predmetom ROM.

Priponka: Dopis_27.3.2020

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na marko.juretic@os-rence.si

Lep pozdrav,
Marko Juretič

OBDELAVA GRADIV – LES

Teden 1 (16. 3. - 20. -3)
 1. V stanovanju poišči izdelek, za katerega smatraš, da je za nastanek potreboval največ obdelovalnih postopkov lesa.

Zapišite:

 • Iz katerega lesa je?
 • Kateri obdelovalni postopki so bili uporabljeni?
 • Nalogo opravite čim bolj strokovno in lično. Zapis (ročno ali na računalniku) mi pošljite do ponedeljka, 23. 3. 2020.
 • Na teden opravite le toliko dela, kot bi ga imeli na urniku (2 x 45 minut).

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na marko.juretic@os-rence.si

Teden 2 (23. 3. - 27. -3)
 1. V stanovanju poišči izdelek, za katerega smatraš, da je za nastanek potreboval največ obdelovalnih postopkov lesa.

Zapišite:

 • Iz katerega lesa je?
 • Kateri obdelovalni postopki so bili uporabljeni?
 • Enega od obdelovalnih postopkov lesa konkretneje opiši, kaj z njim dosežemo, varnost pri delu ipd.
 • Nalogo opravite čim bolj strokovno in lično. Zapis (ročno ali na računalniku) mi pošljite do ponedeljka, 23. 3. 2020.
 • Na teden opravite le toliko dela, kot bi ga imeli na urniku (2 x 45 minut).

Priloga: Dopis za 23. 3. 2020

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na marko.juretic@os-rence.si

FILMSKA VZGOJA

Teden 1 (16. 3. - 20. -3)

Filmarji!

Vaša naloga v 2. polletju je bila posneti nekajminutni kratki igrani film z izvirno vsebino v sodelovanju s 3 ali 4 sošolci izbirnega predmeta Filmska vzgoja.

To seveda v spremenjenih razmerah ne gre, ker ne smete in ne morete v živo sodelovati z drugimi.
Lahko pa posnamete svoj vlog, filmček, v katerem pokažete, kako preživljate svoj dan po novih pravilih. Neke vrste dokumentarec o sebi.

Dolg naj bo največ 3 minute, opremite ga z uvodom, glasbo, na koncu z vašimi podatki in datumom,  lahko zmontirate vmes posnetke poročil, drugih oddaj, yt  … sporočilo pa naj bo Moj dan v korona razmerah.

Morda kuhate, delate na vrtu, igrate kitaro, se prepirate z družinskimi člani, kuhate mulo, z veseljem opravljate pouk na daljavo, klepetate s sošolkami, berete, igrate družabne igre, izčrpavate računalnik in telefon …

Vlog naj bo mozaik vsega, kar sestavlja vaš dan. Bodite izvirni, humorni, presenetljivi, a dostojni!

Vaše izdelke bom pregledala in ocenila, potem pa jih bomo objavili na šolski spletni strani, da se malo vsi skupaj tudi vidimo, ne le beremo in slišimo.

Strokovna žirija bo izbrala tudi najboljši in najbolj izviren vlog in ga tudi nagradila.

Torej, telefone v roke in gremo v akcijo.

Rok oddaje prispevkov: 31. 3. 2020. Pošljite mi ga preko we transfer.  Vsebine morajo biti seveda primerne in v skladu z normami, ki še bolj veljajo v teh težkih časih.

Veselim se vaših izdelkov.
Mojca Saksida

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na mojca.saksida@os-rence.si

GLASBENA UMETNOST

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)

UTRJEVANJE SNOVI

Nacionalno preverjanje znanja – RIC

NALOGE: GLASBENA UMETNOST

Naloge: https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/ostali_predmeti/2011120911084122/

Učbenik, stran 41., 42., 43., 44., 45. in 46. (utrjevanje snovi: popularna in zabavna glasba)

MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Učenje pesmi Sonce pomladi (Pepel in kri) s pomočjo posnetka (YouTube).

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na natasa.domazet@os-rence.si

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)

NAVODILO ZA IZDELAVO REFERATA

 1. Celoten referat mora biti napisan čim lepše z ročno pisavo učenca.
 2. Referat mora imeti naslovnico, na kateri piše:
  • Ime in priimek avtorja referata
  • Naslov referata
  • Šola
  • Datum izdelka
 1. Referat mora vsebovati minimalno 5 strani, lahko pa tudi več.
 2. Potrudiš se in določene slike tudi narišeš. SLIK NE FOTOKOPIRAŠ ALI PRINTAŠ.
 3. Navedi literaturo – vire (uporabljaj predvsem knjige, lahko tudi internet).

TEMA: POPULARNA GLASBA

Kaj je popularna glasba, njene zvrsti in podzvrsti, značilnosti pop glasbe, kratek sestavek o skupini ali posameznem pevcu, ki ga poslušaš, v katero zvrst popularne glasbe spada (npr. R&B, regaea,…) in kratek opis te zvrsti, njegovi dosežki.

Pošlji na mail: natasa.domazet@os-rence.si

Datum oddaje naloge: petek, 27. 3. 2020.

Teden 3 (30. 3 - 3. 4)

NALOGA: OGLED IZOBRAŽEVALNE ODDAJE.

https://4d.rtvslo.si/arhiv/zborovski-bum/174480428

ŠPORT

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)

16. 3. 2020 – Nekaj nasvetov in navodil, kako prijetno preživeti dan – vaje.

18. 3. 2020 – Ples

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na samo.nanut@os-rence.si, kaja.devetak@os-rence.si ali goran.sivec@os-rence.si.

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)

23. 3. 2020 – Nekaj nasvetov in navodil, kako prijetno preživeti dan – vaje.

26. 3. 2020 – Pozdravljeni, spodaj imate tri povezave. Prva je kratka vadba, vzela vam bo pet minut. Lahko jo ponovite vsak dan. Druga je daljša, 30 – minutna vadba. Ta vam bo kar velik izziv, ni pa nujno, da jo naredite do konca, če vam bo pretežka. Mogoče pa izzovete starše, če jo končajo skupaj z vami. Za ljubitelje plesa pa tretja povezava. Prav gotovo se boste dobro razmigali tudi ob njej.

 1. https://hasfit.com/workouts/home/body-weight/5-minute-hiit-at-home/
 2. https://hasfit.com/workouts/home/body-weight/30-minute-no-equipment-hiit-cardio-workout/
 3. https://hasfit.com/workouts/home/body-weight/30-minute-no-equipment-hiit-cardio-workout/

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na samo.nanut@os-rence.si, kaja.devetak@os-rence.si ali goran.sivec@os-rence.si.

Samo, Goran in Kaja.

MPZ –MLADINSKI PEVSKI ZBOR

Teden 2 (23. 3. - 27. 3)

MPZ – mladinski pevski zbor

 1. Preberi podatke, besedilo in prevod najbolj popularne in največkrat izvajane kubanske pesmi Guantanamera, ki jo pojejo po vsem svetu.

Guantanamera je ljubezenska pesem, ki jo je leta 1929 je napisal kubanski pesnik, revolucionar in ena izmed najpomembnejših zgodovinskih osebnosti na Kubi, Jose Marti. Pesem je izšla v njegovi zbirki Preprosti verzi. V pesmi mlad fant poje mlademu, revnemu kmečkemu dekletu iz mesta Guantanamo, ki ga je zapustila, hrepeni po njej  in ji obljublja svojo zvestobo ne glede na vse.

Skozi desetletja bojev in revolucionarnega gibanja na Kubi in v drugih deželah Latinske Amerike, so pesem vzeli za svojo takratni vojaki, postala je simbol patriotizma, izraz protesta proti krivicam in sredstvo za izkazovanje nacionalnega ponosa.

GUANTANAMERA  

Yo soy un hombre sincero,
de donde crece la palma,
Yo soy un hombre sincero,
de donde crece la palma.
Y antes de morirme quiero
echar mis versos del alma.

Refren:
Guantanamera, guajira Guantanamera
Guantanamera, guajira Guantanamera

Mi verso es de un verde claro,
Y de un carmin encenidido,
mi verso es de un verde claro,
Y de un carmin encenidido.
Mi verso es un cierro heridoq
que busca en el monte amparo.

Refren

Cultivo una rosa blanca
en junio como en enero,
cultivo una rosa blanca
en junio como en ener.o
Para el amigo sincero
que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca,
el corazón con que vivo,
Y para el cruel que me arranca,
el corazón con que vivo.
Cardo ni ortiga cultivo,
cultivo la rosa blanca.

PREVOD:

Sem poštenjak iz dežele,
kjer rastejo palme.
In preden umrem,
bi rad iz duše izpustil te verze.

Guantanamera, deklica iz Guantanama.

Moj verz je zelen
in hkrati žari rdeče.
Moj verz je kot ranjena žival,
ki išče zavetje v gorah.

Posadil bom belo vrtnico,
v juniju in januarju.
Za zvestega in poštenega  prijatelja,
ki mi ponuja roko v teh težkih časih

in tudi za kruteža,
zaradi katerega jočem.
Kajti v mojem srcu, ki živi,
ne bo rastlo trnje in plevel,
temveč bela vrtnica.

 1. Preberi, nato poslušaj posnetek.

Playing for change je gibanje, ki si prizadeva z glasbo navdihniti in povezati ljudi po vsem svetu. Izhaja iz prepričanja, da ima glasba moč, ki lahko podira pregrade in meje ter premaga razdalje med ljudmi.

Gibanje Playing For Change sta leta 2002 začela Mark Johnson in Whitney Kroenke, ki sta najprej na ulicah ameriških mest, kasneje pa po vsem svetu, s prenosnim studiem in kamerami začela snemati ulične glasbenike. Znotraj gibanja je začel nastajati projekt »Pesmi po svetu« (»Songs around the world«). Številne odlične glasbenike iz različnih kultur in dežel, ki sta jih Mark in Whitney spoznala na svojem potovanju, je povezala glasba tako, da so prepevali znane pesmi. Nastala je skupina »Playing For Change Band«, ki nastopa po celem svetu in s svojim delovanjem skozi igranje in petje širi sporočilo o ljubezni, upanju in povezanosti, ljudem po celem svetu.

Več o gibanju najdeš na spletni strani https://playingforchange.com/.

Ena izmed pesmi, ki so jo izvedli in posneli Kubanci, ki živijo v različnih deželah, j tudi Guantanamera. Oglej si posnetek in se ob njem nauči pesem do 27.marca 2020 (pesem ni potrebno znati z besedilom na pamet).Lahko si pomagaš s tekstom. Zapoj v originalnem jeziku (kubanščini). Naredi zvočni posnetek in pošlji na mail: natasa.domazet@os-rence.si

https://www.youtube.com/watch?v=blUSVALW_Z4

https://www.youtube.com/watch?v=zeb5H2srFFI  INSTRUMENTAL

Teden 3 (30. 3 - 3. 4)

Naloga: Ogled izobraževalne oddaje.

https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/174408561

BRANJE V VRTCU IN MEDGENERACIJSKO BRANJE

VSEBINA

Branje v vrtcu nekaj časa ne bo mogoče v živo, 

kar pa ne pomeni, da ne bomo brali. Beremo lahko še več!
 
Beremo knjige za domače branje, bralno značko, bralno priznanje, beremo lahko kar koli, 
lahko pa se vadimo tudi v glasnem branju domačim.
 
Če pa imate kakšnega mlajšega soseda, sorodnika, prijateljčka, 
se morda lahko posnamete na telefon, medtem ko berete pravljico za lahko noč, 
in posnetek pošljete sosedovim, sorodnikovim, prijateljčkovim staršem.
 
In če si ob vsem tem še vodite  seznam v beležki ali na kartončku, kaj in kdaj ste brali, 
tako kot to počnemo v šoli in knjižnici, 
potem smo zmagali.
 
Kaj pravite, ljubitelji knjig?
Zelo bom vesela, če mi čemer koli prebranem pošljete kratko sporočilo.
 
Sicer pa, saj veste, kako je rekel Tone Pavček
ČE NE BOMO BRALI, NAS BO POBRALO!
 
Srečno in se beremo!
mojca.saksida@os-rence.si

https://www.youtube.com/watch?v=zeb5H2srFFI  INSTRUMENTAL

Dostopnost