Koristne informacije za učence in starše

Šolski ekovrtni projekt

Šolski ekovrtni projekt

Naša šola je vključena v mrežo šolskih ekovrtov, ki delujejo pod okriljem Inštituta za trajnostni razvoj. V okviru projekta EAThink – Jej lokalno, misli globalno, so imeli v oktobru učenci 5. in 6. razredov delavnice z naslovom Globalni trg s hrano in živili. Učenci...

Izdelovanje lučk

Izdelovanje lučk

V četrtek, 15. decembra 2016, smo med  likovno umetnostjo postali mentorji drugošolcem. S pomočjo naših navodil so izdelali lučke iz steklenih kozarcev. Pri delu smo bili odgovorni. Imeli smo se lepo. Maša Bizjak in Aurora Ambrož,  4.a

Šola v naravi na Medvedjem Brdu

Šola v naravi na Medvedjem Brdu

V ponedeljek, 28.11. 2016, smo se zbrali na šolskem hodniku. Ko smo prišli vsi, smo se odpeljali proti Medvedjemu Brdu. Tam so se nam pridružili učenci iz OŠ Kanal. Vsak dan smo po jutranji telovadbi in zajtrku odšli k različnim dejavnostim.

Medvedje Brdo 2016

Medvedje Brdo 2016

Učenci 4. A in 4. E so srečno prispeli na Medvedje Brdo. Učiteljici Adrijana L. in Nadja B.

Učbeniki, delovni zvezki, učni pripomočki

Urniki

Prevozi

Pogovorne, mentorske ure

NPZ

Spoštovani učenci in starši,

sporočam vam, da so za šolsko leto 2019/2020 na Državnem izpitnem centru, pripravili publikacijo o nacionalnem preverjanju znanja.

Publikacija je objavljena na spletnih straneh Rica ( http://www.ric.si in http://eric.ric.si )

Vabljeni, k ogledu in branju. https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Nacionalno preverjanje znanja se opravlja pisno. Opravljajo ga vsi učenci 6. razreda in vsi učenci 9. razreda v Republiki Sloveniji na isti dan ob isti uri.

Vrednotenje NPZ in vpogled dosežkov poteka elektronsko preko e-RIC z geslom, ki ga ob šifrah na prvi dan preverjanja prejme vsak učenec.

Letošnji tretji predmet za NPZ v 9. razredu na naši šoli je ZGODOVINA.

Za pripravo, izvedbo, vrednotenje in analizo NPZ-ja na šoli je odgovoren ravnatelj. Namestnik za izvedbo NPZ-ja je Branka Pregelj Arčon, pomočnik za e-vrednotenje je Marko Vidmar.

Informacije za učence in starše najdete na: http://www.ric.si/ (lahko pa tudi preko spletnih strani šole).

NPZ se odvija po navodilih in koledarju za izvedbo NPZ, ki ga objavi Državni izpitni Center, in v skladu z Izvedbenim načrtom, ki ga pripravi šola.

 

KOLEDAR NACIONALNIH PREIZKUSOV ZNANJA 2019

torek, 5. maj 2020 – NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

četrtek, 7. maj 2020 – NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

ponedeljek, 11. maj 2020 – NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

ponedeljek, 11. maj 2020  – NPZ iz tujega jezika  angleščine za 6. razred
Za vse dodatne informacije o NPZ me lahko pokličete na 05 398 58 08 (Branka P. Arčon, psihologinja).

 

Karierna orientacija

Obrazci