Podaljšanje trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja

Vlada RS je ob epidemioloških razmerah v državi v četrtek, 12. 11. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja. Zaradi še vedno kritične epidemiološke situacije se bo vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter glasbenih šolah za vse učence izvajalo na daljavo tudi od 16. 11. 2020 dalje. Vrtci, ki delujejo v okviru šol in zavodov lahko še naprej nudijo nujno varstvo po predhodnem soglasju občine, v kateri delujejo. Vrtci še naprej lahko delujejo v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če tako odloči župan občine.

(Iz okrožnice ministrstva)

Za učence, ki so upravičeni do subvencionirane prehrane, bomo v šoli po predhodnem naročilu pripravljali topel obrok. Način prijavljanja in prevzema bo enak kot je bil v preteklem tednu.

Otroke vrtca bomo sprejemali v varstvo v skladu z okrožnico ministrstva in sklepom župana. V varstvo se lahko vključijo otroci, katerih starši so v službi in ne morejo drugače zagotoviti varstva. Starši morajo ob prijavi dostaviti potrdilo delodajalca in izjavo da so otroci zdravi in niso bili v stiku z okuženo osebo.

 

Dostopnost