Neil Černe se je kot predstavnik Medobčinskega društva Zveze prijateljev mladine Nova Gorica in predstavnik naše šole, v sredo 20.12.2017, udeležil Nacionalne konference: “Varno in spodbudno učno okolje”, na Brdu pri Kranju. V tematski razpravi  je v skupini strokovnih delavcev  šol, strokovnih delavcev Zavoda za šolstvo in ministrstva za šolstvo, predstavil pogled učencev na ovire, ki se pojavljajo pri zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja. V razpravi so udeleženci razmišljali tudi o možnih rešitvah pri odpravljanju ovir. Skupna ugotovitev je bila, da je za zagotavljanje spodbudnega in varnega učnega okolja potrebna strpnost, pogovor, soustvarjanje, spoštovanje drug drugega v odnosu učitelj – učenec, učenec – učenec, učenec – učitelj in pozitivna naravnanost.

Dostopnost