Spoštovani starši!

Počasi se navajamo živeti na nov način. Čeprav je bilo življenje na celem svetu ohromljeno, se ni ustavilo. Od prvega dne razglasitve epidemije in zaprtja šol nismo izgubili niti enega dne pouka.  Življenje se počasi vrača v tirnice, ki smo jih poznali prej.

Pojavljajo se mnoga vprašanja in odprte dileme. Na nekatera imamo odgovore, nekatera pa bomo reševali sproti in skupaj.

Na podlagi sklepa vlade o postopnem sproščanju ukrepov za  preprečevanje širjenja korona virusa se od 18 . 5. 2020 dalje postopoma odpirata šola in vrtec.  18. 5. 2020 začne delo vrtec in prvo triletje osnovne šole (1., 2., 3. razred), teden pozneje, 25. 5. 2020, pa še deveti razred.

Čeprav vrtec in šola začneta opravljati svoje redno delo, še vedno veljajo omejitve in ukrepi za preprečevanje širjenja virusa, ki jih je pripravil NIJZ. Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo pa je opredelil zdravstvene omejitve za otroke za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju (Priloga). Omejitve se nanašajo tudi na družinske člane oziroma osebe v istem gospodinjstvu in je v takem primeru vrnitev otroka v šolo odsvetovana (Priloga – ministrstvo).

Da bomo naše delo lahko organizirali na nov način, varno in v skladu s priporočili, vam v prilogi pošiljamo prijavnico za redni program (pouk), razširjeni program (jutranje varstvo in podaljšano bivanje). Vljudno vas prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete do srede, 13. 5. 2020, v program Lopolis-sporočila ali na elektronski naslov pomočnice ravnatelja (pomocnik-rav@os-rence.si ).

Na malico in kosila šola prijavi vse učence 1., 2. in 3. razreda, starši pa v Lopolisu odjavite učence, ki ne bodo jedli v šoli, tako kot ste bili že navajeni do sedaj.

Starši učencev, ki jim je zaradi zdravstvenih razlogov na podlagi priporočil Razširjenega kolegija za pediatrijo odsvetovano obiskovanje pouka, naj napišejo izjavo, vse ostale specifike bo obravnaval ravnatelj na pisno in utemeljeno prošnjo staršev za vsakega učenca posebej.

V šolo lahko prihajajo le zdravi otroci in tisti, ki niso bili v zadnjih dneh v stiku z okuženo osebo, zato prosim, da izpolnite tudi Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, ki je v prilogi. Brez izjave otroka ne bomo mogli vključiti v šolo.

Učenci od 4. do 8. razreda se bodo še naprej šolali na daljavo z izjemo posameznih učencev, ki potrebujejo dopolnilni pouk in morajo popravljati oceno, da jim bomo pri vseh predmetih omogočili doseganje standardov znanja, ki so pogoj za napredovanje v višji razred.

Podrobnejša navodila in načrte aktivnosti za varno izvajanje dejavnosti v šoli v času epidemije bomo objavili na spletni strani šole. Organizacijo dela bomo v skladu s priporočili pripravili v tem tednu. Razredi se bodo delili v manjše skupine. Prilagodili bomo urnik pouka in urnik prehrane. Omejeno bo gibanje v garderobah in na hodnikih. Vstop v šolske prostore bo omejen, razen za učence in delavce šole.

Lep pozdrav,
Bogomir Furlan, ravnatelj

 

PRILOGE:
Dostopnost