Izredne razmere so nam preko ministrstva “podarile” še en teden počitnic. Učenci šole bodo v tednu od 2.11.2020 do 6.11.2020 doma. Za otroke vrtca bo v skladu z odredbo vlade in sklepom Občine-Renče Vogrsko organiziramo nujno varstvo, kot smo v času od 26.10. do 30. 10. 2020. Dokazila ostajajo ista. Nujo je, da se striktno držimo ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. Starši otrok vrtca in učencev do 5 razreda OŠ lahko v skladu s PKP5 ( https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2610?sop=2020-01-2610 ) uveljavljajo nadomestilo za varstvo otroka.

Kako bo po 9.11.2020 bomo izvedeli naslednji teden.

Pred nami sta dva pomembna praznika, ki nam sporočata predvsem o zavedanju samega sebe in veri v ŽIVLJENJE. Zato je še toliko bolj namestu poziv k soodgovornosti in soliarnosti drug do drugega.

Želim vam, da bo praznike preživeli zdravi v krogu svojih domačih in z mislimi na vse, ki so vam blizu.

Ravnatelj Bogomir Furlan

Priloga 1
Priloga 2
Priloga 3
Priloga 4

Dostopnost