Pozdravljeni šolarji in starši,

S Fakultete za šport smo prejeli vrnjene obdelane podatke meritev za športnovzgojni karton, po novem SLOFIT. V začetku šolskega leta smo zbirali soglasja za komunikacijo fakultete z vami starši. V tem času upam, da ste že dobili povratne informacije. Rezultati vaših otrok so sedaj na voljo, a trenutno le za tekoče leto. Vse ostale podatke iz prejšnjih let bodo na fakulteti združili, ker pa je postopek dolgotrajen, bo to verjetno urejeno do spomladanskih meritev.

Navodila za razlago rezultatov

Samo Nanut

Dostopnost