Na podlagi priporočil in navodil Nacionalnega Inštituta za javno zdravje RS (NIJZ) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) dajem dodatno navodilo glede trenutne situacije, ko je bil družinski član učenca naše šole na testu pozitiven.

Če je bil učenec v rizičnem stiku s kovid pozitivno osebo se izloči iz javnega življenja. O rizičnosti stika presoja osebni zdravnik ali epidemiolog. Epidemiolog da osebi, ki je bila na testu pozitivna in njenim družinskim članom navodila, kako ravnati: karantena, samoizolacija, odsotnost zaradi bolezni…

Po zadnjih podatkih, ki jih imamo, je bil eden od staršev učenca na testu pozitiven. Ta učenec je po navodilu epidemiologa ostal doma. Starši se niso odločili za testiranje otroka. Tako ne vemo, če je tudi učenec pozitiven, in ne moremo presojati, če so bili sošolci v rizičnem stiku. Za vse veljajo splošna navodila: socialna distanca minimalno 1,5 m, prezračevanje in razkuževanje prostorov, umivanje ali razkuževanje rok, nošenje mask.

Starši, ki iz zdravstvenih razlogov ali potencilne nevarnosti širjenja okužb na rizične osebe s katerimi živijo v istem gospodinjstvu, otroke lahko ne pošljejo v šolo. V tem primeru šola organizira eno od oblik pouka: vključitev v delo na daljavo, prenos pouka preko video konference neposredno, naloge in navodila v spletni učilnici in druge oblike pouka, ki jih poznamo za pouk na daljavo.

Glede na to, da ne vemo, če je omenjeni učenec pozitiven, ne moremo presojati rizičnosti stikov. Če so starši v dilemi, lahko pustijo otroke doma še ta teden in spremljajo zdravstveno stanje otrok. Priporočam pa tudi, da učenci ves čas nosijo maske tudi v razredu, razen v času malice, ko sedijo na svojih mestih in na primerni razdalji. Tudi v jedilnici je razpored kosil tak, da lahko otroci držijo varno distanco. Tako lahko v šoli zmanjšamo možnost prenosa okužb. 100% garancije pa nam nihče ne more dati.

Iz tega in podobnih razlogov je delo šole prilagojeno trenutnim razmeram. Med ukrepi je tudi ta, da ne združujemo učencev iz različnih razredov. Največja nevarnost združevanja učencev je v jutranjem času in po pouku. Zato jutranjega varstva, razen nujnih primerov otrok prvega razreda ni, niti podaljašanega bivanja za učence petih razredov. Učenci naj ne prihajajo v šolo pred 7.30, razen vozači, ki pa morajo takoj po vstopu v šolski prostor v svojo matično učilnico in tam počakajo svojega učitelja. Starši naj poskrbijo in se z delodajalci dogovorijo za prilagojen urnik v skladu s 148. členom Zakona o delovnih razmerjih.

Če se ne bomo držali ukrepov se lahko epidemiološka slika hitro poslabša. Lahko se nam zgodi, da bomo morali šolo ponovno zapreti. Tega pa si nikakor ne želimo.

Ukrepi so nujni, če se z njimi strinjamo ali ne.

Ravnatelj
Bogomir Furlan

Dostopnost