Objavljen je RAZPIS zdravstvenih letovanj in taborov za otroke in mladostnike v poletnih počitnicah.

Pripenjamo obrazec POMEŽIK SONCU in obrazec KAPLJICA SOČE, ki so podlaga za BREZPLAČNA LETOVANJA ali TABORE:

  1. Izpolnjen obrazec POMEŽIK SONCU pomeni predlog za brezplačno letovanje oz. doplačilo za zdravstveno letovanje v Piranu ali v Savudriji ali v Trenti, priporočeni kriteriji za podajanje predlogov je slabo materialno in socialno, pa tudi zdravstveno stanje posameznega otroka.
  2. Izpolnjen obrazec KAPLJICA SOČE pomeni predlog za brezplačno udeležbo na jezikovnem taboru v Trenti, priporočeni kriterij za podajanje predlogov je nadarjen otrok, ki ima zaradi socialnega in materialnega stanja v družini manj priložnosti za razvijanje njegovih sposobnosti, s poudarkom na jezikovnem področju.
  3. Izpolnjene obrazce nam čimprej vrnite po navadni pošti ali skenirane pošljete po e-pošti.

Dostopnost