Trudimo se in se pripravljamo, da se bo pouk začel 1.9.2021 v živo, na šoli.  Če ne bo sprememb, ga bomo začeli po modelu B. O modelu je veliko objavljenega v medijih. Vsaka šola pa ima še specifike, ki jih je potrebno umestiti v navodila ali protokol.  Kot nam je to že poznano iz prejšnjega šolskega leta, nam splošni ukrepi za preprečevanje širjenja določajo: omejitev vstopanja v šolske prostore, nošenje mask, razdaljo, razkuževanje, prezračevanje in delo v mehurčkih.

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, delavci šole, vabljeni člani organov upravljanja zavoda, vabljeni starši, če se pogovora s starši ne da izvesti preko elektronskih povezav.

Za vstop v šolski prostor  za odrasle osebe velja PCT pogoj (prebolelost, cepljenje ali testiranje).

V skupnih prostorih šole je obvezno nošenje mask za vse. V matičnih učilnicah za učence od 1. do 5. razreda je nošenje mask priporočljivo, ni pa obvezno.

Pouk bo potekal v matičnih učilnicah. Ohranjati moramo mehurčke, zato nekaterih dejavnosti ne bomo mogli izvajati. O tem vas bomo obveščali pozneje. Ker v skupinah podaljšanega bivanja ne moremo zagotavljati mehurčkov, prosimo starše učencev 5.a razreda, da gredo učenci domov takoj po končane obveznem programu.

Učenci bodo vstopali v šolski prostor skozi njim namenjene vhode: od 1. do 5. razreda z dvorišča pri telovadnici, od 6. do 9. razreda skozi vhod s ceste.

Starši učencev nižjih razredov, ki pripeljejo svojega otroka  v  šolo, ga izročijo strokovni delavki na vhodu v šolo. Enako ob odhodu domov počakajo pred vhodom, da delavka šole pospremi otroka do izhoda, kjer ga prevzamejo starši.

Prvi šolski dan se učenci zberejo ob 7. 45 pred šolo ob svojem razredniku in skupaj vstopijo v matično učilnico.

Učence 1.a razreda in njihove starše bo učiteljica počakala ob 8. uri pred vhodom v telovadnico. Učenci 1. e razreda se skupaj s svojimi starši zberejo ob 9. uri na dvorišču pred POŠ Bukovica.

Učenci bodo prvi šolski dan prejeli učbenike in delovne zvezke, zato naj imajo s seboj šolske torbe, šolske copate ter maske. Učenci od 2. do 9. razreda bodo imeli pouk po urniku. Tisti, ki so prijavljeni na kosilo, bodo pristopali h kosilu v okviru svojega razreda.  Glede na to, da staršem učencev prvih razredov na prvi šolski dan pripada dopust, boste verjetno skupaj zapustili šolski prostor po končanem programu, ki ga za prvi šolski dan pripravljajo učiteljice, zato verjetno kosila in popoldanskega varstva ta dan otroci ne bodo potrebovali.

Učenci, ki se vozijo s šolskim avtobusom,  bodo v šolo in iz nje odhajali po ustaljenem urniku. Šolski kombi bo učence domov vozil po enakem urniku kot prejšnje šolsko leto. Učenci vozači se morajo po končanem pouku do odhoda avtobusa obvezno vključiti v varstvo vozačev.

Za učence iz POŠ Bukovice velja, da jih v šolo lahko pripelje šolski avtobus, ki jih spotoma pobere, ko prihaja v Renče. Učenci vstopajo na istih vstopnih postajah kot učenci šole V Renčah. Na poti iz Renč proti Volčji Dragi jih bo avtobus zapeljal pred POŠ Bukovica še pred začetkom pouka.

Ministrstvo za zdravje in ministrstvo za šolstvo učencem od 7. do 9. razreda priporočata samotestiranje. Teste lahko učenci z zdravstveno izkaznico brezplačno dvignejo v lekarni.

Prosim, da ukrepe razumete kot potrebo za preprečevanje širjenja bolezni in ne kot prisilo. Vsi moramo bolezen jemati zelo resno in se zavedati, da smo za svoje zdravje odgovorni predvsem sami, istočasno pa moramo narediti vse, kar je v naši moči, da pomagamo ohraniti tudi zdravje vseh, s katerimi prihajamo v stik. Naš nasprotnik ni tisti, ki predpisuje ukrepe, niti tisti, ki je zadolžen za izvajanje ukrepov, ampak virus. Le s skupnimi močmi,  ob upoštevanju navodil stroke lahko dosežemo, da  bo ta nadloga izbrisana iz našega življenja. Z nesodelovanjem in svojeglavostjo pa ji bomo dali vedno nov zalet.

Želim vam predvsem zdravja, uspešno opravljanje šolskih obveznosti in da bi pouk celo šolsko leto potekal v prostorih šole, brez  karantene in stisk, ki nam jih povzroča virus.

Bogomir Furlan,
ravnatelj

Dostopnost