VPISNI LIST

VPIS V VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI LUCIJANA BRATKOVIČA
BRATUŠA RENČE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Objavljamo razpis za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2022/2023. Zaradi epidemije
Covid-19 in ukrepov za varovanje zdravja bo vpis v vrtec potekal na daljavo.
Vlogo za vpis otroka v vrtec oddajte do vključno srede, 16. marca 2022.

Izpolnjen obrazec: Vloga za vpis otroka v vrtec najdete na spletni strani Vrtca
Renče pod zavihkom »Za starše«. Vpis v vrtec pošljete po pošti na naslov OŠ
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Trg 31, 5292 Renče ali v elektronski obliki na
naslov: pedagog@os-rence.si.

Za vsa morebitna vprašanja v zvezi z vpisom otroka v vrtec lahko pokličete
svetovalno delavko v vrtcu gospo Dorino Vončina Kodelja, na tel. št. 05 39 858 05,
ali pišete na elektronski naslov pedagog@os-rence.si
. Predvidevamo, da se bodo v
pomladanskem času razmere toliko izboljšale, da bomo s starši, ki boste to želeli,
opravili tudi osebni pogovor »v živo«.

Če se za sprejem v vrtec v razpisanem roku prijavi več otrok, kot je prostih mest, bo o
sprejemu otrok v vrtec odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec v skladu s kriteriji iz
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri OŠ Renče (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko št.
5/2010). V primeru omejevanja vpisa bodo imeli prednost pri vpisu otroci s stalnim bivališčem
v občini Renče-Vogrsko. Naknadni vpis bomo omogočali otrokom, če bodo po opravljenem
rednem vpisu še prosta mesta, sicer bomo otroka dali v čakalno vrsto.


BOGOMIR FURLAN
ravnatelj

Dostopnost