VABILO K SODELOVANJU: SKUPAJ ZA KRAS – DOM VSEH NAS

Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče v šolskem letu 2022/2023 razpisuje likovni, fotografski in literarni natečaj. K sodelovanju vabimo vse učence osnovnih šol in otroke vrtcev, ki jih je požar na Krasu neposredno in najbolj prizadel.

Tema Skupaj za Kras – dom vseh nas je podrobno opredeljena v nadaljevanju, izdelki pa se delijo na literarne, fotografske in likovne. Mentorji se o tematiki pogovorite z mladimi in jih sami usmerite v ustrezno zvrst glede na učenčeva močna področja ter zanimanja.

1. NAMEN NATEČAJA

Z natečajem želimo mlade spodbuditi k razmišljanju in izražanju občutij o požaru, ki nas je ogrožal med poletjem na Krasu. Preko likovnih, fotografskih in literarnih izdelkov naj mladi izražajo svoje doživljanje in občutke ob dogodkih, ki so prizadeli in zaznamovali našo pokrajino in skupnost.

Požar nam je pokazal našo nemoč in majhnost, hkrati pa omogočil spoznanje, kako smo soodvisni od narave. Izredna situacija je v ospredje postavila vrednote, ki jih v vsakdanu jemljemo za samoumevne, in ljudi povezala. Naše okolje smo uspeli ohraniti le s prostovoljstvom in solidarnostjo, o čemer bi mladi na tem mestu tudi razmišljali.

Predvsem pa nas zanima pogled mladih vnaprej. Ali je ta naravna katastrofa spremenila zaznavanje našega naravnega in tudi edinega doma? Ali smo se kaj naučili? Kaj lahko naredim sam, danes? To so iztočnice, o katerih naj kritično razmišljajo.

2. PREDMET NATEČAJA

Predmet natečaja so likovni, fotografski in literarni izdelki na zgoraj navedeno temo. Mentorji, vzgojitelji in učitelji naj se pred ustvarjanjem z otroki pogovarjajo o doživljanju, o premagovanju strahu, negotovosti, o pomoči, o reševanju, o skrbi za bližnje, za živali in o tem, kako naprej…

Otroci naj pišejo, likovno ustvarjajo in fotografirajo na omenjeno temo.

Oblike, načini, tehnike, obseg in literarne/likovne zvrsti so prepuščene izboru mladih ustvarjalcev in njihovim mentorjem. Posebej spodbujamo neustaljene načine izražanja.

3. SODELOVANJE NA NATEČAJU

K natečaju vabimo predšolske otroke in učence osnovnih šol, ki jih je požar še posebej prizadel: OŠ Miren, OŠ Dornberk, OŠ Renče in POŠ Vogrsko ter vrtce, ki spadajo pod te zavode.

4. ŠTEVILO IZDELKOV

Iz vsake vrtčevske enote naprošamo, da pošljete po 1 izdelek na skupino, vsaka šola pa po 3 izdelke na triletje.

5. KRITERIJI OCENJEVANJA

Strokovna komisija bo izdelke pregledala, jih razvrstila in izbrala nagrajence. Vsi izdelki bodo razstavljeni in objavljeni v publikaciji, najboljše 3 iz vsake kategorije pa bomo nagradili.

Kriteriji za literarna dela:

– jezikovna spretnost in vešče ubeseden lasten pogled, občutek ali izkušnja;

– razvit lasten literarni izraz ob različnih literarnih postopkih, zvrsteh in žanrih, upoštevajoč njihove zakonitosti;

– izpričana izvirnost in duhovitost, sporočilnost, empatija v osebnem razmišljanju, razvijanju teme in nakazovanju lastnih rešitev. 

Kriteriji za likovna dela:

– ustvarjalnost (izvirnost, domiselnost, občutek za dinamično reševanja likovnega motiva);

– likovni jezik (rešitev posredovanega likovnega problema, izbor, razporeditev, nizanje likovnih elementov);

– likovni doživljaj (osredotočenost na temo in likovni motiv, ekspresivnost, ustvarjalna domišljija);

– likovno znanje (dosledna in kompleksna izvedba likovne tehnike).

Kriteriji za fotografske izdelke:

– ustvarjalnost;

– oblikovnost, kompozicija;

– vizualni učinek;

– ekspresivnost, osebni pečat avtorja;

– sporočilnost.

ROK ZA ODDAJO IZDELKOV: 15. MAREC 2023

Vsak izdelek naj bo opremljen z naslednjimi podatki:

– naslov izdelka

– ime in priimek ustvarjalca/ke

– starost in razred/oddelek/skupina

– naslov vrtca/šole

– ime in priimek mentorja

Izdelke lahko pošljete po pošti ali jih osebno dostavite na:

OŠ Renče

Trg 31

5292 RENČE

s pripisom ZA NATEČAJ: SKUPAJ ZA KRAS

Nalosvna fotografija: SKUPAJ ZA KRAS

Dostopnost