Naravne danosti so v Spodnji Vipavski dolini omogočile pridobivanje opeke iz gline.  Od rimske dobe dalje je opekarstvo postalo tradicionalna dejavnost. Lastniki opekarn so opekarske izdelke prodajali na bližnje in daljne trge. Ob opekarski dejavnosti se je razvilo  zidarstvo in renški zidarji so bili cenjeni kot odlični mojstri. V 19. stoletju je nastala obrtna zidarska šola, kjer so učenci pridobivali temeljna znanja; slednja so z nadaljnjim šolanjem in izkušnjami nadgrajevali. Učenci OŠ Renče bodo na razstavi predstavili razvoj opekarstva in dejavnosti zidarjev, ki so soustvarili domačo krajino ter hkrati zapustili  vidna dela na Slovenskem in v tujini.

Razstava bo 5. 10. 2023 ob 17.00.

Dostopnost