Obvestilo o šolski prehrani

Obvestilo o šolski prehrani

V prilogi je Prijava učenca na šolsko prehrano za šolsko leto 2017/2018. Prosimo, da prijavo izpolnite in jo oddate v glavno pisarno zavoda do 30. 6. 2017. Cene obrokov so za: šolsko malico 0,80 EUR, kosilo za učence od 1. do 5. razreda 2,39 EUR, kosilo za učence od...
Učbeniki in delovni zvezki za šolsko leto 2017/2018

Učbeniki in delovni zvezki za šolsko leto 2017/2018

Spoštovani. Šola bo za vse učence, ki bodo oddali podpisano izjavo staršev, da si bodo v šolskem letu 2017/2018 na šoli izposodili učbenike iz učbeniškega sklada in naročili delovne zvezke, poskrbela za učbenike in delovne zvezke, ki jih bodo učenci uporabljali pri...
Dostopnost