Tudi letos nam je uspelo. Tako kot nam uspeva že 10 let. Odpeljali smo 14 renških in 8 bukovških
bodočih prvošolcev na sneg. Naučili smo jih varnega zaustavljanja, vijuganja okrog količkov in vožnje z
vlečnico. Tako pripravljeni so dovolj samostojni, da lahko najbolj navdušeni izpopolnjujejo svoje
znanje naprej s starši. Odlične pogoje nam je za izvedbo tečaja tudi letos nudilo smučišče Ski Bor na
Črnem vrhu z dvema vlečnicama in primernimi tereni za naše otroke, zanje pa je za največjo kakovost
skrbelo kar 7 odraslih. Poleg štirih učiteljev smučanja so nam bile vedno na razpolago tudi tri
strokovne delavke vrtca, ki so poskrbele, da smo se učitelji smučanja posvetili le svojemu delu in nam
pomagale pri učenju sestopa z vlečnice.

Da lahko toliko otrok odpeljemo na tečaj, nam omogoča tudi nekaj smučarske opreme, ki jo
premoremo na šoli. S tem pomagamo staršem znižati stroške najema.

Samo Nanut, vodja Malega sončka

Dostopnost