Predšolsko obdobje je temelj gibalnega razvoja. Ustrezne gibalne dejavnosti so predvsem v predšolskem obdobju ključnega pomena za otrokov gibalni in funkcionalni razvoj, vplivajo pa tudi na otrokove spoznavne, socialne ter čustvene sposobnosti in lastnosti. Tega se v vrtcu Renče zelo zavedamo, zato otrokom omogočamo športne urice s športnim pedagogom Samom Nanutom. Skupina Zvezdice športne urice do nadaljnjega obiskujemo dvakrat tedensko.  Pri športnih uricah otroci izvajajo od naravnih in preprostih oblik gibanja (plazenje, lazenje, hoja, tek) pa vse do zahtevnejših športnih dejavnosti. Pri tem pridobivajo raznovrstne gibalne izkušnje, ki jim prinašajo veselje in zadovoljstvo, saj se k Športnim uricam vedno znova radi vračajo.

Napisali: Sara Marušič in Patricija Uršič

Foto: Arhiv vrtca Renče

Dostopnost