Na povezavi: http://os-rence1.splet.arnes.si/ucenci/#ucbeniki   je objavljen seznam šolskih potrebščin in potrjen sklep o izboru učbenikov s strani v.d. ravnatelja. Na povezavi so tudi seznami, po razredih, delovnih zvezkov in učbenikov, ki se jih bo v naslednjem šolskem letu uporabljalo. Na voljo imate tudi naročilnico.