Odlok in okrožnica Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Številka:               6030-1/2020/11
Datum:                 15. 3. 2020

Zadeva:               Preklic organizacije nujnega varstva otrok  – NUJNO OBVESTILO

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji,

v obdobju razglašene epidemije koronavirusa v Republiki Sloveniji, vas obveščamo o novi odločitvi Vlade Republike Slovenije za področje vzgoje in izobraževanja:

Vlada Republike Slovenije bo danes izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s katero bo prenehala veljati Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 19/20 in 22/20), ki je dovoljevala organiziranje nujnega varstva otrok.

Vse šole in vrtci bodo od 16. marca 2020 do preklica zaprti.

Od 16. 3. 2020 bo torej prepovedano zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer v:

 • vrtcih,
 • osnovnih šolah,
 • osnovnih šolah s prilagojenim programom,
 • glasbenih šolah,
 • zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • srednjih šolah,
 • višjih strokovnih šolah,
 • domovih za učence,
 • dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito,
 • organizacijah za izobraževanje odraslih,
 • študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu in študentskih družin ter študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter
 • univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Novi odlok ne dovoljuje več organizacije nujnega varstva otrok, prepoved pa velja do prenehanja razlogov zanjo, kar bo ugotovila vlada s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

S to okrožnico preklicujemo vsebino  okrožnice št. 6030-1/2020/9 z dne 13. 3. 2020, in sicer zapis v prvem poglavju (1. Zaprtje šole od 16. 3. 2020 dalje)  in zapis v tretjem poglavju (3. Naloge ravnatelja) ter vsebino okrožnice št. 6030-2/2020 posredovane javnim vrtcem, zasebnim vrtcem in zasebnim varuhom na domu, ki se je nanašala na nujno varstvo otrok. Navedene vsebine se nadomestijo z vsebino današnje okrožnice.

Lep pozdrav,

Anton Baloh, generalni direktor
Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

__________________________________________________________________________________________________

13. 3. 2020

Spoštovani!

Od 16. 3. 2020 dalje bosta šola in vrtec v Renčah in v Bukovici zaprta. Prepovedana je tudi uporaba zunanjih igrišč na vseh površinah šole in vrtca.

Nujno varstvo otrok bo organizirano le za otroke vrtca in učence od 1. do vključno 5. razreda, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolžni še naprej opravljati svoje delo. Organizacija nujnega varstva se dogovori izključno na nivoju posamezne občine, z županom, poveljnikom Civilne zaščite in ravnateljem šole (ravnatelj mobilni telefon 041462681).

Nujno varstvo otrok se izkazuje s pisno izjavo delodajalca pri kateremu so starši zaposleni (pridobi starš), da opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva.

Bogomir Furlan, ravnatelj

Dostopnost