Spoštovani učenci, spoštovani starši!

Še vedno skušamo vsem otrokom zagotoviti enake možnosti za izobraževanje na daljavo in omogočiti nemoten izobraževalni proces. Zato vas prosimo, da vsi učenci, ki nimajo računalnika za pouk na daljavo, sami ali preko sošolcev, prijateljev, staršev sporočijo svojemu razredniku ali psihologinji Branki Pregelj Arčon. Učenci, pokličite se med seboj po telefonu in obvestite sošolce za to možnost.

Hvala in lep pozdrav!

Bogomir Furlan, ravnatelj

Dostopnost