Torek, 14. 4. 2020

Spoštovani učenci, spoštovani starši!

Življenje nas še kar naprej premetava v skrajnosti. Iz včerajšnjega skoraj poletnega prazničnega dne, smo se danes v samo nekaj urah vrnili v zimske razmere. Mesec dni prisilnega bivanja doma je za nami. Pred enim mesecem smo se razšli v veliki negotovosti. V tem času vemo nekaj več kot tistega nesrečnega petka, 13. dne v marcu. Nekaj odgovorov smo v tem času dobil, odprla pa so se nova vprašanja. Najpogostejša, ki ste mi jih v zadnjih dneh postavili, še vedno nimajo odgovorov. Kdaj se bomo spet srečevali »v živo« in kaj bo z ocenjevanjem, še ni odgovora. Kot spremljate tudi v medijih, je odgovor kdaj se bodo ponovno odprla šolska vrata, odvisen od učinkovitosti obvladovanja virusa. Pri ocenjevanju je manj tveganj, kot pri zagotavljanja zdravja. Izvedljivo je na različne načine. Morda bomo malo bolj spoznali, da ima znanje večjo vrednost in težo, kot sama šolska ocena. V začetku pouka na daljavo smo morali v zelo kratkem času preiti na popolnoma drugačne pristope, kot smo jih bili navajeni. Zagotoviti je bilo potrebno tehnično opremo vsem, tudi tistim učencem, ki je niso imeli. Učitelji, učenci in starši smo porabili veliko časa in energije, da smo vzpostavili povezave, prilagodili vsebine in vzpostavili dvosmerno komunikacijo. Nekateri učenci so se dela lotili z rezervo. Učence, ki niso dovolj samostojni, je bilo potrebno motivirati za sodelovanje brez zunanjega nadzora, učiti organizacije časa in prostora za učenje. Delavci šole smo se morali sami veliko naučiti, istočasno pa znanje posredovati učencem. V nekaterih družinah ste uživali v novih izzivih in vsi skupaj odkrivali svoje potenciale, nekaterim je pouk na daljavo predstavljal dodatno breme, nekaterim pa nerešljiv problem. Učitelji in svetovalne delavke so se med seboj povezali in poskušali navezati individualni stik prav z vsemi učenci, tudi tistimi, ki so imeli tehnične, organizacijske in učne težave. Poskušali so čimbolj zmanjšati razlike, ki so se pojavile med učenci. Nismo jih uspeli odpraviti, jih pa poskušamo čimbolj omiliti. Poleg vseh možnih poti povezav preko katerih so učitelji dobivali povratne informacije, smo poskušali preveriti našo učinkovitost preko spletne ankete. Informacije, ki smo jih dobili, so nam pomoč za izboljšanje učnega procesa. Največ pripomb in priporočil je bilo glede dostopnosti gradiv, ki jih učitelji posredujejo učencem. Sledili smo pripombam staršev in učencev, da bi bila vsa gradiva na enem mestu. Preden smo prešli v arnesovo spletno učilnico moodle, smo morali zagotoviti vsem gesla za dostop. To je pač davek, ki ga zahteva sodobna tehnika, da na svetovnem spletu nismo na prevelikem prepihu. Izključiti je treba možnost, da bi se kdo poigral z nami in bi nam podtaknil kaj takega, kar ne želimo objavljati v naši spletni šoli. Nekateri učitelji so se hoteli še dodatno zavarovati in so svoje učilnice dodatno obesili še s svojimi klučavnicami. Verjetno bodo kmalu ugotovili, da je dodaten ključ odveč, ker si med seboj v šoli nimamo kaj krasti, ali pa drug pred drugim kaj skrivati. Ves ta čas se trudim spremljati delo učiteljev in učencev predvsem zato, da smo kot šola med seboj povezani in trdni. Tisti, ki poznamo burjo vemo, kako pomembno je biti v sebi trden in povezan v kolektiv z jasnimi cilji. Spremljam navodila in priporočila ministrstva, Zavoda za šolstvo in posameznih strokovnjakov s področja šolstva in jih poskušam vkomponirati v navodila učiteljem. Skupaj smo zaznali, da učencem vedno bolj primanjkuje stikov z vrstniki in pogovorov z učitelji. Najpogumnejši učitelji že izvajajo razredne ure preko videokonferenc. Svoje pozitivne izkušnje prenašajo na sodelavce. Upam, da bo to postala praksa za vse razrede, vsaj pri starejših učencih. Pri mlajših bi verjetno to bil kar roditeljski sestanek, razredna ura in sestanek učiteljskega zbora obenem, a to je zaenkrat prezahteven projekt. Preko vseh pogovorov sem zaznal, da so nekateri učitelji v želji čimbolj približati pouk na daljavo zmožnostim vsakega posameznika, močno posegli tudi v svoj osebni čas, tudi tistega, ki ga morajo posvetiti sebi in družini. Delali so in bili na razpolago učencem za klice in dodatno pomoč tudi izven svojega službenega časa. Lepo je slišati in ponosen sem na sodelavce, ki tako predano opravljajo svoj poklic, vendar moram poskrbeti, da tudi pri učiteljih ne prihaja prehudih obremenitev in izčrpanosti. Zato tudi vam starši in učenci sporočam, kar sem naročil učiteljem. Tudi učitelji si morajo organizirati svoj delovnik in urnik. To je nujno, da jim zaradi neposrednega dela z učenci ne bo zmanjkal čas na kvalitetne priprave pouka in premišljene naloge, ter temeljit pregled rešitev nalog, ki jim jih pošiljate. Prav je, da si učenci lahko sami organizirate svoj urnik, glede na situacijo v družini. Zato so naloge in gradiva naložene v spletni učilnici, v katero vstopate po svojem urniku. Učitelji pa svoj čas namenjen neposrednemu delu z učenci organizirajo v okviru običajnega poslovnega časa šole, to je do 16. ure. Upoštevajte ta čas za neposredno komunikacijo s strokovnimi delavci šole. V nujnih primerih izven poslovnega časa šole, pokličite mene. Glede ocenjevanja je tudi pri pouku na daljavo potrebno upoštevati pravilnik o ocenjevanju, ki ga bo ministrstvo sicer še prilagodilo novim razmeram. Še vedno pa so osnova za ocenjevanja standardi znanja. Ministrstvo je priporočilo krčenje vsebin, ki jih učitelji obravnavajo, ne znižuje pa standardov znanja. Zato je tako pomembno da znanje, ki ga učenci na novo pridobijo, pred ocenjevanjem dovolj utrdijo. Učitelji bodo začeli znanje učencev ocenjevati, ko bodo preverili, če so učenci novo snov res predelali in znanje dovolj utrdili. V pomoč učencem, ki počasneje napredujejo, se v individualno vključujejo učitelji razširjenega programa in svetovalne službe. Verjamem, da znanje pridobljeno pri pouku na daljavo ne bo na nižji ravni, ker se učitelji trudijo, da bi učenci čim več znanja pridobili z lastnim raziskovanjem in praktičnimi nalogami. Zato v tem mesecu še ne pričakujte ocen. Ocenjevanje sicer ni čisto izključeno, vendar mora učitelj prej predstaviti kriterije in oblike ocenjevanja. Dati mora tudi navodila, kako naj se učenec pripravi na ocenjevanje. V teh razmerah so skrbi in strahovi upravičene. Pravzaprav nas varujejo in ščitijo pred predrznostjo in nepremišljenostjo. Mislim pa, da smo z dosedanjim delom upravičili vaše zaupanje. Vse kar delamo, delamo premišljeno in v korist učencem. Nikomur ni lahko, a zmagali bomo, če ne bomo položili orožja. Naše najmočnejše orožje je zaupanje, volja in trud. Ostanimo v dobri kondiciji, upoštevajmo priporočila in ukrepe, da se kmalu spet zdravi srečamo v šolskih klopeh. Staršem in učencem se zahvaljujem za dobro opravljeno delo. Prosim vas še naprej za pomoč in trud, da se ta zaustavitev običajnega šolskega ritma zaradi virusa, ne bi nikomur dolgoročno poznala.

Bogomir Furlan, ravnatelj


6. 4. 2020

Spoštovani učenci, spoštovani starši!

Obveščamo vas, da vsi učitelji s ponedeljkom, 6. 4. 2020, v celoti prehajajo z vsemi vsebinami v Arnes učilnice Moodle!

Pouk se za vse učence izvaja na podlagi obstoječega urnika. Glede na to, da učenci potrebujejo različno dolgo časa za posamezne naloge, pa si ure in čas v posameznem dnevu lahko razporedite tudi drugače.

Učenci, ki še vedno niso vzeli učbenikov iz šole, jih lahko pridejo iskat danes, v ponedeljek, 6. 4. 2020 med 10. in 12. uro. Vrata so zaprta zato prej pokličite na telefonsko številko 041 462 681 ali pozvonite na zvonec šole.

Bogomir Furlan, ravnatelj


31. 3. 2020

Spoštovani!

Veliko število spletnih učilnic se seli na novo mesto (KLIK!). Še vedno pa morati biti pozorni tudi na spletno stran šole. Na njej ostajajo še vedno nekatere vsebine za katere niste bili posebej opozorjeni, da so prestavljene!
Za vstop potrebujete veljavno AAI identiteto. Dobili ste jo na takem obrazcu (KLIK!).
Če podatkov o svoji AAI identiteti nimate, pišite na marko.vidmar@os-rence.si
Podrobnejša navodila za vpis v spletno učilnico dobite tukaj (KLIK!).

Dostop do učilnice si uredite čim prej!

Arnes Učilnice – gostovane spletne učilnice za vzgojno izobraževalne zavode, ki temeljijo na spletnem sistemu Moodle in omogočajo digitalno učno okolje za učitelje in učence.

 


26. 3. 2020

Spoštovani!

Zaradi motenega dostopa do nekaterih storitev omrežja ARNES (nacionalni sistem) prihaja danes do občasnih težav in posledično nedelovanja spletne strani Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče. Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes je javni zavod, ki zagotavlja omrežne storitve organizacijam s področja raziskovanja, izobraževanja in kulture ter omogoča njihovo povezovanje in medsebojno sodelovanje ter sodelovanje s sorodnimi organizacijami v tujini.

Verjamemo, da se vsi trudimo po najboljših močeh, da bi do tovrstnih težav ne prihajalo oziroma, da bi jih bilo čim manj.


25. 3. 2020

Spoštovani!

Učenci, ki še vedno niso vzeli učbenikov iz šole, jih lahko pridejo iskat danes, v sredo, 25. 3. 2020 med 10. in 12. uro. Vrata so zaprta zato prej pokličite na telefonsko številko 041 462 681. Ker se za preprečevanje virusa ukrepi lahko še zaostrijo lahko kaj kmalu ne bo več mogoče dvigati učbenikov iz šole. Učenci naj uporabljajo e-gradivo, učitelji pa naj pri nalogah navajajo tudi spletne strani, kjer najdejo učbenike in gradiva.

Nekateri učenci se zaradi materialnih in tehničnih možnosti ne morejo izobraževati na daljavo. Pri reševanju tovrstnega problema ponujamo pomoč tudi sami. Če mogoče kdorkoli ve za kakšen takšen primer, vas prosimo, da posredujete informacijo, da lahko računalnike prevzame danes med 10. in 12. uro tisti, ki to nujno potrebuje. Na voljo je 5 malih prenosnikov iz računalniške učilnice.

Bogomir Furlan, ravnatelj


23. 3. 2020

Spoštovani učenci, spoštovani starši!

Za nami je teden pretresljivih dogodkov in poročil. Pravijo, da hujši del epidemije šele prihaja. To pomeni, da bo šola še nekaj časa zaprta.

Nekateri starši mi sporočate, da učenci delajo še več kot če bi bili v šoli. Tudi učitelji me seznanjajo in ugotavljajo, da veliko učencev dela marljivo in zagnano. Učitelji so na različne načine organizirali pouk na daljavo. Trudijo se vsak po svojih močeh, ker je tudi zanje to nekaj popolnoma novega. Sporočajo pa mi, da se v pouk še niso vključili vsi učenci. Naše svetovalne delavke poskušajo s temi, ki se še niso odzvali, navezati direkten kontakt in spodbuditi, da začnejo opravljati svojo dolžnost. Tudi pouk na daljavo je obvezen, čeprav učencev ne moremo spremljati tako kot pri pouku v šoli. Učence, ki ne bodo opravljali svojih dolžnosti, bomo obravnavali kot da niso pri pouku.

Tisti ki potrebujejo pomoč pri učenju, naj prosijo za pomoč svetovalne delavke. Tudi one bodo imele svoj prostor v spletni učilnici. Sedaj zagotovo vemo, da to stanje ne bo še tako kmalu mimo. Zato se učitelji pripravljajo tudi na ocenjevanje na daljavo. Na kakšen način bo potekalo, vas bodo obveščali kot do sedaj. Tudi za to je zadnji čas, da se vključijo tudi tisti, ki se do sedaj niso. Učenci se na različne načine pogovarjate med seboj. Verjetno veste kateri so tisti vaši vrstniki, ki ta čas še vedno preživljajo kot bi bili na počitnicah. Svetujte jim, naj začnejo opravljati svoje obveznosti. SEDAJ NI ČAS POČITNIC. Lahko se zgodi, da jih ne boste imeli, ko bodo zares počitnice.

Uspešno delo vam želim

Bogomir Furlan, ravnatelj

_ _ _ _ _

Spoštovani!

Učenci, ki še niso vzeli učbenikov iz šole, jih lahko pridejo iskat v ponedeljek, 23. 3. 2020 med 10. in 12. uro. Vrata so zaprta zato prej pokličite na telefonsko številko 041 462 681. Ker se za preprečevanje virusa ukrepi zaostrujejo od ponedeljka ne bo več mogoče dvigati učbenikov iz šole. Učenci naj uporabljajo e-učbenike, učitelji pa naj pri nalogah navajajo tudi spletne strani, kjer najdejo učbenike in gradiva.

Bogomir Furlan, ravnatelj


18. 3. 2020

Spoštovani!

Na spletni strani OŠ Renče se stvari redno posodabljajo in dograjujejo z željo, da bi bile za učence in starše, kar se da pregledne. Spremljajte SPLETNO UČILNICO in poskušajte redno in dosledo opravljati naloge. Po poročanju učiteljev so številni učenci redni in dejavni, za nekratere pa žal še vedno ne vemo, ali so spletno učilnico sploh obiskali. Pomagajmo si med sabo (na daljavo), obveščajmo se, stopimo skupaj, da se bomo lahko vsi kar se da uspešno izobraževali.

Z učitelji lahko vedno komunicirate predvsem s pomočjo elektronskih sporočil. Vsi učitelji imajo elektronske naslove (klikni za seznam!) sestavljene na enak način: ime.piimek@os-rence.si oziroma ime.piimek-priimek@os-rence.si. Za tehnično pomoč pri elektronski komunikacija vam bosta pomagala Marko Juretič in Marko Vidmar na naslovu: marko.juretic@os-rence.si in marko.vidmar@os-rence.si.

Hvala vam, za vse vaše odzive!

__________________________________________________________________________________________________

17. 3. 2020

Spoštovani!

Nekateri učenci  se zaradi materialnih in tehničnih možnosti ne morejo izobraževati na daljavo. Pri reševanju tovrstnega problema so ponudili pomoč tudi nekateri operaterji telekomunikacij. Če mogoče kdorkoli ve za kakšen takšen primer, vas prosimo, da posredujete informacijo kdo nujno potrebuje tovrstno opremo (telefon in dostop do podatkov).

Informacijo pošljite še danes, najkasneje do 14. ure na naslov marko.juretic@os-rence.si


16. 3. 2020

Spoštovani!

Po celodnevnih prizadevanjih nam je le uspelo in kar nekaj gradiva je že na voljo v SPLETNI UČILNICI, ki se nahaja na spletni strani Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče. Jutri bomo nadaljevali z nalaganjem gradiv še za tiste predmete, za katere mogoče zaenkrat gradiva še ni.

Svetujemo vam, da se za lažje sledenje nalogam in vsem gradivom dogovorite za določena pravila, urnike oziroma način dela, ki bo omogočal, da se ne boste izgubili v poplavi gradiva in informacij.

Za pomoč se vedno lahko obrnete na učitelje, ki poučujejo posamezen predmet.

Hvala vsem za potrpežljivost.

Bogomir Furlan, ravnatelj

_ _ _ _ _

Spoštovani!

Zaradi preobremenitev na nacionalnem sistemu prihaja do občasnih težav in posledično nedelovanja spletne strani Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče. Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes je javni zavod, ki zagotavlja omrežne storitve organizacijam s področja raziskovanja, izobraževanja in kulture ter omogoča njihovo povezovanje in medsebojno sodelovanje ter sodelovanje s sorodnimi organizacijami v tujini.

Verjamemo, da se vsi trudimo po najboljših močeh, da bi do tovrstnih težav ne prihajalo oziroma, da bi jih bilo čim manj.

_ _ _ _ _

Spoštovani starši in učenci!

Nismo pozabili na obljube, ki smo vam jih dali. Naši učitelji bodo na šolski spletni strani pripravili učne vsebine za učence po posameznih predmetih, ki se bodo po potrebi tudi posodabljale. Trudimo se, da bodo le-te objavljene predvidoma do ponedeljka, 16. marca 2020 do 12. ure. Za začetek lahko učenci v skladu z urnikom ponovite snov iz preteklih dni, za dodatno obrazložitev in v pomoč pa so vam lahko internetne povezave na digitalne didaktične pripomočke in na različna e-gradiva in e-skupnosti.

Izobraževalno gradivo je tudi kratek videoposnetek, ki so ga pri UKC Ljubljana pripravili pod naslovom: Kako naj poteka samoizolacija?

V času izrednih razmer so v Mladinski knjigi in Rokusu do nadaljnjega odprli dostop do vseh interaktivnih gradiv. Omogočajo dostop do:

V prihodnjih dneh vam vsi delavci šole želimo veliko zdravja in uspešno učenje!

Bogomir Furlan, ravnatelj


14. 3. 2020

Spoštovani starši in učenci!

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19, bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah. To pomeni, da se vzgojno-izobraževalna dejavnost do predvidoma vključno 27. marca 2020 oziroma do preklica ne bo izvajala fizično v vrtcih in šolah z izjemo nujnega varstva otrok.

Na naši šoli bomo od 16. marca 2020 do 27. marca 2020, oziroma do preklica, z vami komunicirali na daljavo.

Učencem bomo omogočili izobraževanje na daljavo. Ponujali bomo različne oblike vzgojno-izobraževalnega dela z uporabo pripravljenega gradiva učiteljev iz učbenikov, delovnih zvezkov, učnih listov in drugih učnih gradiv ter digitalnih didaktičnih pripomočkov, kot so e-učbeniki, e-gradiva, e- knjige, spletne strani  z video vsebinami, mobilne aplikacije, spletne učilnice in druge e-skupnosti (socialna omrežja, video konference itd.). Pozornost namenjamo tudi varni rabi interneta.

  • Učitelji bodo na različne načine usmerjali delo učencev, komunikacija bo za začetek potekala preko spletne strani šole in e-pošte med učitelji, starši in učenci.
  • Navodila bomo posredovali preko e-naslovov staršev in objavili na spletni strani šole. Starše prosimo, da razrednikom sporočite svoj e-naslov, v kolikor do sedaj tega niste storili.
  • Oblike dela bodo prilagojene starosti otrok. Učenci nižjih razredov bodo potrebovali več pomoči staršev. Starejši naj delajo samostojno, starši pa kontrolirajte, da bodo obveznosti opravljali resno in odgovorno. Ker so večinoma otroci spretnejši pri uporabi računalnikov in telekomunikacijskih povezav, je sedaj priložnost, da vas starši tudi oni kaj naučijo.
  • Vprašanja, ki se nanašajo na izobraževanje na daljavo, naslavljajte neposredno na učitelja ali razrednika. Učitelji bodo odgovarjali le na vprašanja o predmetu, ki ga poučujejo in dejavnostih, ki jih izvajajo. Za vsa druga vprašanja je pristojen ravnatelj.
  • V primeru hudih stisk lahko kontaktirate z našima svetovalnima delavkama psihologinjo Branko Pregelj Arčon in pedagoginjo Dorino Vončina Kodelja.
  • Učenci, ki domov niso odnesli potrebščin in jih bodo nujno potrebovali za domače delo, lahko to storijo v ponedeljek ali torek, 16. ali 17. marca 2020 med 9. in 12. uro po predhodnem dogovoru z ravnateljem na tel. številki 041 462 681.
  • Posamezni učitelji bodo dodajali učna gradiva tudi v spletne učilnice. Učenci bodo vanje pošiljali svoje rešene naloge. Nekatere že obstajajo, nekatere bomo še dodali v naslednjih dneh.
  • Učitelji, ki poučujejo v RaP – po starem podaljšano bivanje, vam bodo pripravili program možnih zaposlitev in dejavnosti, za koristno preživljanje prostega časa, športni pedagogi pa program rekreacije in gibalnih dejavnosti.

Vsi skupaj se bomo učili novih oblik poučevanja, zato še posebej prosimo za strpnost, resen pristop in odgovornost.

Pričakujemo tudi navodila ministrstva in zavoda za šolstvo in s tem tudi dopolnjevanje modela. Vsekakor ta oblika ne more v celoti nadomestiti rednega pouka. Po vrnitvi v šolske prostore, bo potrebno nadomestiti vrzeli, ki bodo v tem času nastale. Kako bomo zaključili to šolsko leto nam je še vsem neznanka. Potrebna bo odločitev na nivoju cele države. Ta bo prišla šele, ko bo epidemija mimo.

Do takrat dnevno sledite poslanim navodilom in poskrbite, da bodo učenci izpolnjevali naloge in prebirali gradiva, ki jih bodo objavljali učitelji.

Z učitelji lahko komunicirate predvsem s pomočjo elektronskih sporočil. Vsi učitelji imajo elektronske naslove (klikni za seznam!) sestavljene na enak način: ime.piimek@os-rence.si oziroma ime.piimek-priimek@os-rence.si. Za tehnično pomoč pri elektronski komunikacija vam bosta pomagala Marko Juretič in Marko Vidmar na naslovu: marko.juretic@os-rence.si in marko.vidmar@os-rence.si.

O aktualnih dogodkih in spremembah vas bomo sproti obveščali.

Starše prosimo, da se dosledno držite navodil in uredb, ki jih vlada sporoča preko medijev. Ker se situacija spreminja, se tudi ukrepi spreminjajo, zato je nujno, da redno spremljate obvestila in objave predvsem v medijih.  Le z doslednim upoštevanjem navodil, bomo pripomogli, da bodo posledice tega težkega stanja manjše in manj boleče.

Pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti in izvajanju zaščitnih ukrepov ima tudi Civilna zaščita. Štab civilne zaščite je z izvajanjem začel s svojimi aktivnostmi tudi v Občini Renče-Vogrsko, ki se redno sestaja in izvaja potrebne ukrepe. Zato spremljajte tudi objave na spletni strani občine.

Ostanite zdravi. Poskusimo se iz te situacije naučiti čim več dobrega. Šola je vključena v projekt POGUM – ŠOLA KOT SREDIŠČE SKUPNOSTI, zato POGUMNO NAPREJ!

Bogomir Furlan, ravnatelj

Dostopnost