Spoštovani starši otrok vrtca!

Počasi se navajamo živeti na nov način. Čeprav je bilo življenje na celem svetu ohromljeno,  se življenje počasi vrača v tirnice, ki smo jih poznali pred epidemijo. Pri tem pa se pojavljajo mnoga vprašanja in odprte dileme. Na nekatera imamo odgovore, nekatera pa bomo reševali sproti in skupaj.

Na podlagi sklepa vlade o postopnem sproščanju ukrepov za  preprečevanje širjenja korona virusa, od 18.5.2020 dalje postopoma odpiramo šolo in vrtec.  18. 5 2020 začne delo vrtec in prvo triletje šole. Čeprav vrtec in šola začneta opravljati svoje redno delo, še vedno veljajo omejitve in ukrepi za preprečevanje širjenja virusa, ki jih je pripravil NIJZ.   Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo pa je opredelil zdravstvene omejitve za otroke za vrnitev v vrtec ob ponovnem odprtju (Priloga ). Omejitve se nanašajo tudi na družinske člane oziroma osebe v istem gospodinjstvu in je v takem primeru vrnitev otroka v vrtec odsvetovana.

Da bomo naše delo lahko organizirali na nov način, varno in v skladu s priporočili, vam v prilogi pošiljamo prijavnico. Vljudno vas prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete do srede 13.5.2020 po e pošti oslbbr@os-rence.si ali v glavno pisarno.

Zaradi strogih ukrepov prosim, da prijavljate le tiste za katere nujno potrebujete varstvo. Za otroke, ki ne bodo vključeni v vrtec  mesecu maju starši ne plačajo oskrbnine.

V vrtec lahko prihajajo le zdravi otroci in tisti, ki niso bili v zadnjih dneh v stiku z okuženo osebo zato prosim, da izpolnite tudi Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec (KLIK!).. Brez izjave, otroka ne bomo mogli vključiti v vrtec.

Podrobnejša navodila in načrte aktivnosti za varno izvajanje dejavnosti v vrtcu v času epidemije, vam bomo objavili na spletni vrtca. Organizacijo dela bomo v skladu s priporočili pripravili v tem tednu. Otroke   bomo razdelili v manjše skupine.

Omejeno bo gibanje v garderobah in na hodnikih in vstop v vrtec drugih oseb, razen delavcev šole.

Prosim, da z upoštevanjem priporočil NIJZ (KLIK!) pomagate varovati zdravje otrok, njihovih družinskih članov in zdravje delavcev vrtca.

Ravnatelj
Bogomir Furlan

Dostopnost