V priporočilih NIJZ za osnovne šole, ki so bila objavljena 29.5.2020 na
spletni strani NIJZ, je navedeno, da:
“Organiziranje vsakršnih dogodkov oziroma udeležba na njih (npr. koncerti,
proslave, razstave, literarni večeri) je odsvetovana.”
V to kategorijo bi lahko umestili tudi valete. Dopustni so le dogodki, kjer
so udeleženci le učenci iz istega razreda brez zunanjih udeležencev.
Tako organizacijo valete, kjer bi bili prisotni učenci več paralelk,
njihovi starši, sorojenci, učiteljski zbor v šolskih prostorih strogo
odsvetujemo.

Obeležitev zaključka šolanja priporočamo v okviru razreda, kjer so
udeleženci učenci iz istega razreda brez zunanjih udeležencev.
V primeru organizacije zaključnega dogodka na prostem, priporočamo, da so
udeleženci na priporočeni fizični razdalji, da gre za krajšo prireditev brez
plesa.

Velja za šolo in vrtec

Ravnatelj Bogomir Furlan

Dostopnost