Ukrepi za preprečevanje širjenja virusa se zaostrujejo. Še vedno velja, da v prostore šole in vrtca lahko vstopajo le strokovni delavci in člani organov v okviru delovanja javnega zavoda.  Vhod v šolo in vrtec ostajata zaklenjena.

Oddajanje  in prevzemanje otrok v vrtec bo od 30.6.2020 pri vhodu v vrtec. Ko otroka pripeljete ali ga pridete iskat, pozvonite na zvonec in počakajte na strokovno delavko vrtca.

PROSIM, DA DOSLEDNO UPOŠTEVATE UKREPE ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA VIRUSA.

Renče, 29.6.2020

Ravnatelj Bogomir Furlan

Dostopnost