Spoštovani učenci, spoštovani starši!

Po navodilu ministrstva in v skladu s šolskim koledarjem, se 1.9.2020  ponovno zberemo v šoli. Pouk bomo izvajali po modelu B, ki zahteva upoštevanje priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja virusa covid – 19.

Model B ni več novost, saj predvideva preventivne ukrepe, ki smo jih izvajali že v mesecu juniju.  Priporočila in navodila NIJZ so objavljena tudi na naši spletni strani.

Navodila Ministrstva za šolstvo:

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem upoštevate naslednje:

  1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
  2. Otroku ni bila odrejena karantena.
  • V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
  • Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba
    s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2
pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami
s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi
za težek potek bolezni.

Osnovne informacije o COVID-19

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom Starši s podpisom zagotavljate, da so otroci zdravi, da niso bili v stiku z okuženim, ali   po posvetu z osebnim zdravnikom (pediatrom) lahko otrok pride v šolo.

Prvi šolski dan

Učenci prvih razredov v šolo pridete kot je bilo napisano na vabilih. Za vse ostale učence velja v Renčah začetek ob 8.00 uri.

Učenci 1.-3. razreda v Renčah se zberete na nogometnem igrišču (v primeru slabega vremena v telovadnici) Ostali učenci se zberete ob svojih razrednikih, ki vas bodo pospremili v matične učilnice.   Garderobnih omaric zaenkrat učenci še ne bodo uporabljali. Preobuvali se bodo pred matičnimi učilnicami.  Razredniki bodo v torek pred začetkom pouka razpršeni v okolici šole. Učenci, izogibajte se grupiranju na manjših površinah.

V Bukovici se učenci od 2. – 5. razreda zberete na parkirišču pred in v okolici šole ob 7.45.

Učenci prinesite šolske torbe in šolske copate s seboj. Pouk, razen za prve razrede bo potekal po urniku.

Učenci od 5. razreda dalje morate  v skladu z navodili NIJZ v zaprtih prostorih  nositi maske, izjema je le čas pouka, ali odmora v matični učilnici. Učenci dobite po dve maski na dan, en teden vnaprej. Lahko pa nosite svoje, a pazite na pravilno uporabo in higieno.

Učenci naročeni na šolsko prehrano dobite že prvi dan v šoli malico in kosilo. Zagotovljeno bo tudi popoldansko varstvo.

Avtobus bo vozil po do sedaj veljavnem urniku. Obvezna je uporaba mask, razkuževanje rok in upoštevanje vseh ostalih navodil prevoznika. Prvi šolski dan kombi še ne bo vozil. Za naprej vas bomo obvestili na prvi šolski dan.

Vhod v šolo bo tudi v bodoče zaklenjen. Na vratih bo prisoten eden od delavcev šole, ki bo odpiral vrata in usmerjal učence v učilnice. Razen učencem in delavcem šole je možen vstop le na povabilo, ali z dovoljenjem vodstva. Pri tem je obvezna raba maske in razkuževanje rok.

Poskrbimo za svoje zdravje in zdravje drugih s katerimi si delimo isti prostor.  Ko zdravje zapravimo je iskanje krivcev za bolezen nesmiselno. Upoštevajmo manj zahtevne ukrepe, da do zahtevnejših sploh ne bo prišlo. Uspešen začetek novega šolskega pouka. Verjetno ga še nikoli nismo tako nestrpno pričakovali.

HIGIENSKA PRIPOROČILA

Dostopnost