Spoštovani starši, spoštovani učenci!

Ponudba interesnih dejavnosti v šolskem letu 2020/2021 je dostopna na povezavi: KLIK

Prijavnice bodo učencem razdelili razredniki, zato vam jih ni potrebno tiskati.
PRIJAVNICE ODDAJTE POMOČNICI RAVNATELJA  OZ. RAZREDNIKU NAJKASNEJE DO 6. 9. 2020.

Dostopnost