Obvestila  22.10.2020  

V četrtek 22.10.2020 smo dobili  obvestilo,  da je ožji član družine enega od učencev 5.a razreda na testu Covid 19 pozitiven. Učenca smo napotili domov. Starše ostalih učencev smo obvestili o stanju v 5.a razredu. Učenci so danes predčasno zaključili pouk. V petek 23.10.2020 bodo učenci 5.a razreda imeli pouk na daljavo. Učiteljica je dala učencem potrebna navodila. Učenci naj vstopijo v spletno učilnico in sledijo pouku po urniku. Uporabljena bo arnesova spletna učilnica v katero učenci vstopajo direktno ali preko šolske spletne strani. So trenirali v šoli in bi ne smelo biti težav. 

Naslednji teden bodo jesenske počitnice. Vsi učenci naj bodo doma, ali skrbijo za zdravje z gibanjem v naravi.  Upoštevajo  naj ukrepe za preprečevanje širjenja virusa. Spremljajte njihovo zdravstveno stanje. V primeru bolezenskih znakov kontaktirajte osebnega zdravnika ali pediatra.

Po šolskem koledarju se bo pouk nadaljeval 2.11.2020. V medijih spremljajte kateri model pouka bo takrat veljal.  Obveščali pa bomo tudi preko šolske spletne stani.

Danes poskusno začenjamo s šolskimi prevozi. Spremljali bomo, kako se bo ta način obnesel.  Prevozov naj se poslužujejo učenci, ki prevoz res potrebujejo. Učenci sami naj naredijo urnik, o njem obvestijo učitelja in pomočnico ravnatelja. Urnika naj se dosledno držijo. Spremembe morajo napovedati vnaprej, sicer lahko ostanejo tudi brez prevoza, v tem primeru bodo v šoli čakali do prihoda staršev.

Ravnatelj Bogomir Furlan

Dostopnost