V času od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020, oziroma do preklica se nujno varstvo izvaja v enoti vrtca v Renčah

Vrtec pri OŠ Renče, na podlagi sklepa 602-1/2020/1, ki ga je dne 26. 10. 2020 izdal župan Občine Renče – Vogrsko in na podlagi osnovnih usmeritev o zagotavljanju nujnega varstva, ki jih v okrožnici navedlo MIZŠ, v času od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020, oziroma do preklica, nujno varstvo izvaja v enoti vrtca v Renčah.

Za najavo potrebe po varstvu morajo staršu upoštevati in vrtcu predložiti podatke in dokazila, ki so navedeni v okrožnici MIZŠ.

                                                                                                                                             Ravnatelj
                                                                                                                                             Bogomir Furlan

 Sklep_vrtec_Občina_Renče_Vogrsko_26.10.2020 

 

Dostopnost