Spoštovani!

Z odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, objavljenim v Uradnem listu številka 12. z dne 28. 1. 2021, prinaša spremembo ukrepov, ki so bili sedaj nekaj časa v uporabi.

Slovenija je po številu pozitivnih na število prebivalcev razdeljena na črne in rdeče statistične regije. Goriška regija ostaja v črnem območju. Odlok govori, da se v črnih regijah organizira nujno varstvo za otroke vrtca in učence od prvega do tretjega razreda.

Upravičeni do nujnega varstva so otroci in učenci katerih sta oba starša, ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi, službah v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski in Policiji. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

Ker odlok na novo odloča upravičenost do nujnega varstva, morajo vsi starši na OŠ Renče ponovno dostaviti novo verodostojno potrdilo delodajalca, da sta oba starša, prosilca za nujno varstvo, res zaposlena na delovnem mestu, ki spada v kategorijo upravičenih v skladu z odlokom. Potrdila, ki ste jih nekateri starši dostavili, se nanašajo tudi na samozaposlene in
samostojne podjetnike ter nekatere nenujne službe, ki ne sodijo v kategorijo upravičenih. Delodajalec mora v izjavi eksplicitno navesti, da delo, ki ga starš opravlja, spada v kritično infrastrukturo v skladu z zakonom. Občutek nujnosti in ne nujnosti ni stvar osebne presoje ampak odloka. Tudi ne gre za to, da se z ukrepi strinjamo ali ne strinjamo, ampak, da vsak s svojim ravnanjem maksimalno prispeva k zmanjšanju širjenja virusa. To je edina pot za izhod iz krize v katero nas je potisnil virus. Še bolj neodgovorno pa ravnajo starši, ki otroka pripeljejo v vrtec tudi, če niso v službi.

Zaenkrat nimamo težav, da bi vrtec ali šola ne zmogla opravljati nujnega varstva. Ukrepov se je nujno držati zato, da maksimalno zmanjšamo število stikov, ki so potencialni prenašalci okužb. Omejitev gibanja ima namen, da prepreči število stikov. Več kot je stikov, več je tudi okužb in tu je mogoče iskati razloge, zakaj je naša regija še vedno v črnem območju. Lahko
pa se nam zgodi, da se okužbe razširijo v večjem številu tudi med zaposlene na naši šoli in ne bomo mogli opravljati dejavnosti tudi, ko naša regija preide v rdeče ali oranžno območje.


Natančnejša opredelitev, kaj sodi v kritično infrastrukturo opredeljuje Zakon o kritični infrastrukturi (U.l. RS št. 75/17) v četrtem členu, ki pravi:

(sektorji kritične infrastrukture)

(1) Sektorji kritične infrastrukture so sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov.
(2) Sektor iz prejšnjega odstavka ima nosilca in državni organ ali več teh, ki sodelujejo z nosilcem sektorja kritične infrastrukture pri izvajanju njegovih nalog po tem zakonu.
(3) Nosilce sektorjev kritične infrastrukture in z njimi sodelujoče državne organe iz prejšnjega odstavka ter prioriteto delovanja sektorjev kritične infrastrukture določi vlada.

Tisti, starši, ki ste upravičeni do nujnega varstva in na novo prijavljate otroka v nujno varstvo pa morate izpolniti tudi izjavo, da je vaš otrok zdrav in da ni bil v stiku s Covid pozitivno osebo. Brez ustreznih potrdil vašega otroka ne bomo mogli sprejeti v nujno varstvo.

Dostopnost