Epidemiološka slika se ves čas spreminja. Temu sledijo ukrepi za preprečevanje širjenja virusa. Ker se pojavljajo nekatera vprašanja vas ponovno obveščam, da je nošenje mask še vedno obvezno tudi pri oddaji in sprejemu otrok v vrtec in učencev v šoli.V ta namen prilagam okrožnico ministrstva in navodila NIJZ  Obveznost nošenja maske določa Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki ga je sprejela Vlada RS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2248.

Pravilna uporaba mask je prikazana na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf, priporočilo za uporabo mask pa je dosegljivo na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_maske.pdf . Če uporabljate masko za enkratno uporabo, jo je treba zavreči po takoj po uporabi. Če gre za pralno masko, pa jo je treba po vsakokratni uporabi, vsaj vsak dan, prati na 95 stopinj C ali na 60 stopinj C in jo zlikati.

Bogomir Furlan
ravnatelj

Dostopnost