Trajnostna mobilnost vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Njen cilj je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov.

V projektu je sodelovalo 96 otrok obeh vrtcev iz šestih skupin, starih od 1 do 6 let. Vsaka skupina je projekt izvedla na svoj način, vendar s skupnim ciljem – skrb za naše okolje zaradi onesnaženosti ozračja in za dobro naših najmlajših generacij.

V lanskem šolskem letu so zgojiteljice Tanja Rejc, Vesna Špacapan, Katja Ukmar, Nina Furlan Balič, Sara Marušič in Ivana Remec projekt predstavile na roditeljskih sestankih.  Starši so bili navdušeni in so se z veseljem odzvali naši prošnji za aktivno sodelovanje. Ker nas je zanimalo, kateri način prihoda v vrtec uporablja večina staršev, so jim vzgojiteljice pred samim začetkom izvajanja projekta razdelile ankete. Po pregledu rezultatov anket smo ugotovile, da v našem vrtcu večina staršev in otrok za prihod v vrtec uporablja avtomobil in da se za ta način prihoda v vrtec odloča zato, ker se jim zdi pot peš, hojo ali kolesarjenje predolga in ker se ta način prihoda v vrtec sklada z rutino in obveznostmi ostalih družinskih članov.

V ospredje smo postavili odnos do lastnega zdravja in okolja, v katerem živimo. Kot izhodišče za nadaljnje dejavnosti smo uporabili zgodbo in igro »Beli zajček«. Spoznali smo, da pridemo v vrtec na različne načine, največkrat pa z avtomobilom. Pogovor smo zato napeljali na onesnaževanje zraka in okolja, ki je posledica prevelike prometne obremenjenosti ob vsakodnevni uporabi avtomobilov. V času izvajanja projekta, smo želeli spodbuditi starše k spreminjanju potovalnih navad in posledično k zmanjševanju motoriziranega prometa v okolici vrtca s kolesom, skirojem, rolerji, mestnim potniškim prometom ali peš. Nekatere družine se v vrtec zaradi oddaljenosti bivanja pripeljejo z avtomobilom. V tem času, so starši parkirali stran od vrtca in se del poti z otroki opravili peš. Izvedbo igre Beli zajček je vsaka skupina izvedla po svojih zamislih. Nekatere skupine so naredile skupnega velikega sivega zajčka, v drugih skupinah pa je vsak otrok izdelal svojega. Na njega so lepili bele kroge različnih velikosti (odvisno od tega, kako so prišli v vrtec).  Tako je zajček ponovno postal bel. Skupine so igro izvajale en teden ali dva. S pomočjo zgodbe in igre Beli zajček smo otroke motivirale in navdušile, da skupaj s starši poiščejo okolju prijazen način prihoda v vrtec in odhoda domov.

Otroci iz vrtca Renče opažajo, da:

 • je nasproti vrtca preozek pločnik za pešce,
 • starši parkirajo svoje avtomobile na avtobusni postaji pri šoli in na pločniku pred vrtcem,
 • je »na trgu« nevarno za kolesarje,
 • potrebujemo pot (cesto) za kolesarje,
 • bi v bližini vrtca potrebovali večji parkirni prostor …

Otroci iz vrtca Bukovica opažajo/ so povedali, da:

 • morajo avtomobili parkirati na parkirišču pri vrtcu,
 • stacionarni radar, ki opozarja hitrost vozil, pokaže, »koliko hitro gredo vozniki«,
 • morajo vozniki avtomobilov in tovornjakov paziti na kolesarje in pešce,
 • morajo biti avtomobili na parkirišču parkirani »po vrsti«, na označenih mestih,,
 • bi morali v ulici biti ležeči policaji,
 • pogrešajo prehode za pešce,
 • predlagali so, da bi naredili pločnik, da bi lahko odšli na sprehod proti kraju Bilje,
 • moramo biti v avtu privezani in sedeti na stolčkih,
 • pri cesti ni table »pozor pešci«,
 • grejo lahko otroci čez cesto le v spremstvu staršev,
 • bi v Bukovici postavili semafor blizu dreves in hiše,
 • avtomobili v bližini vrtca ne smejo voziti hitro,
 • avtomobili ne smejo voziti po kolesarski poti,
 • morajo vozniki avtomobilov ustaviti pred prehodom za pešce, da gredo lahko ljudje na drugo stran,
 • morajo vozniki upoštevati prometne znake…

Otroci so pridobivali izkušnje, kako sami in drugi vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispevamo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. V vrtec ali domov so tako hodili peš, se peljali s kolesom ali s skirojem. Ob dejavnostih vezanih na okolje so se pogovarjali, izdelovali plakate in različne izdelke. Otroci so se seznanjali z varnim vedenjem v prometu preko sprehodov, opazovanja prometnih znakov, vožnje s skiroji in kolesi na vrtčevskem igrišču. Preko igre so spoznavali semafor, ogledali so si potniški vlak … Prepevali so pesmi, povezane s prometom in voznimi sredstvi, se igrali različne igre na cestni preprogi, sestavljali sestavljanke, se igrali z železnico.

Projekt smo slavnostno zaključili z otvoritvijo razstave v sredo, 23. 6. 2021, ki si jo je ogledal tudi gospod župan Tarik Žigon. Otroci so mu pokazali, kaj so ustvarjali čez leto in kaj so se naučili v času trajanja projekta. Razstava je na ogled v prostorih občine Renče – Vogrsko.

Kljub temu da je šolsko leto zaznamovalo zaprtje vrtcev zaradi virusa, smo projekt izpeljali tako, kot smo si ga zamislili. Verjamemo, da smo s številnimi dejavnostmi pripomogli k bolj zdravemu načinu življenja, predvsem k skrbi za okolje.

Koordinator projekta Mojca Črnologar Merljak

Septembert, 2021

Dostopnost