V šolskem letu 2021/22 se je Vrtec Renče in Bukovica vključil v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ki deluje že več let. Z Mrežo upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko in ima podporo pri Zavodu za šolstvo.

V gozdni šoli ali vrtcu otroci skupaj z vzgojitelji in učitelji redno obiskujejo bližnji gozd in naravna okolja. Priporočilo Inštituta za gozdno pedagogiko je vsaj enkrat mesečno v šolah in tedensko v vrtcih, pri čemer se upošteva zmožnosti otrok in njihove individualne lastnosti. Pedagoški delavci uporabljajo in razvijajo različne metode dela, s pomočjo katerih gradijo znanje predvsem na idejah otrok in njihovih doživetjih.

Gozdni vrtci in gozdne šole se ne nanašajo samo na prostor, kjer potekajo dejavnosti. Biti »gozdni« pomeni odstop od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja otrok ter upoštevanje naravnih značilnosti in potreb odraščanja otrok: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svoboda, prosta igra, gradnja socialnih odnosov … »Gozdni« vzgojitelji in učitelji iščejo pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodoben način življenja. Odprtega uma in z nekaj iznajdljivosti bodo zlahka dosegli izobraževalne cilje, ki sledijo kurikulumu za vrtce in šole.

V prvem letu sodelovanja si sodelujoči iz vrtca želimo, da bi otroci:

  • čim pogosteje obiskali gozd,
  • v igri v gozdu uživali,
  • raziskovali,
  • se igrali z naravnimi materiali,
  • doživeli veliko novih izkušenj,
  • ostali zdravi in v dobri fizični kondiciji.

V gozdu oziroma v naravi v neposredni okolici vrtca se bodo potepali otroci iz skupin 2. starostnega obdobja, to so Oblački, Mavrice, Čebele in Metulji.

Gozd oziroma naravo sprejemamo kot odlično igralnico oziroma prostor, ki je v vseh letnih časih zanimiv, poseben, drugačen, se spreminja in vsakemu izmed nas daje nekaj posebnega, drugačnega. Otroci so že po prvem obisku gozda izrazili veliko navdušenje. Takoj so se v njih porajale ideje in domišljijske zgodbe o medvedih, škratih in drugih gozdnih in pravljičnih bitjih.

Staršem je bila Mreža gozdnih vrtcev predstavljena na roditeljskih sestankih in vsi so jo podprli ter otrokom priskrbeli škornje za sproščeno raziskovanje in odkrivanje narave v vsakem vremenu.

Pomembno vlogo imajo »gozdni vzgojitelji«, ki otroke navdušujejo nad naravo, jim nudijo pozitiven vzor, spodbujajo k opazovanju in raziskovanju, omogočajo nove izkušnje in izzive ter problemske situacije, s katerimi otroci pridobivajo nova znanja in izkušnje.  V vrtcu se zavedamo, da je pot do doseganja ciljev (proces)  mogoče pomembnejša od osvojenih ciljev. Gozdni vrtec želimo ostati več let, zato bomo postopoma sledili  in uresničevali cilje, ki smo si jih zadali.

Dostopnost