Na Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče smo v šolskem letu 2022/2023 organizirali literarni
in likovni natečaj Skupaj za Kras – dom vseh nas, s katerim smo želeli otroke in učence okoliških šol in
vrtcev spodbuditi k razmišljanju in izražanju občutij o požaru, ki nas je ogrožal med poletjem na
Krasu. Preko likovnih in literarnih del so mladi izražali svoje doživljanje ob dogodkih, ki so prizadeli in
zaznamovali našo pokrajino in skupnost.
Požar nam je pokazal našo nemoč in majhnost, hkrati pa omogočal spoznanje, kako smo soodvisni od
narave. Izredna situacija je v ospredje postavila vrednote, ki jih v vsakdanu jemljemo za
samoumevne, in ljudi povezala. Naše okolje smo uspeli ohraniti le s prostovoljstvom in solidarnostjo,
o čemer so mladi na tem mestu tudi razmišljali.
Ob zaključku projekta, v okviru katerega so nastala čudovita likovna in literarna dela, bi želeli mlade
ustvarjalce izpostaviti, hkrati pa se še enkrat zahvaliti vsem, ki ste pomagali pri ohranjanju našega
okolja, Krasa, našega doma.

Prijazno vabljeni na našo prireditev!

Dostopnost