V sredo, 7.2.2024, bomo v času pouka izvedli prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku,
v dvorani Angela Mlečnika v Bukovici.


Učenci v spremstvu strokovnih delavcev odidejo peš proti Bukovici po malici (1. triletje)
oziroma po 3. šolski uri (predmetna stopnja). Po končani prireditvi se približno ob 12.00 uri
vrnejo v šolo, kjer nadaljujejo s kosilom in ostalimi popoldanskimi dejavnostmi.


Učenci predmetne stopnje, ki so doma v Bukovici ali na Volčji Dragi, lahko gredo po končani
prireditvi z vašim pisnim soglasjem domov, ostali se vrnejo peš v Renče.


Prosimo, da so učenci obuti in oblečeni vremenu primerno in da imajo s sabo dežnik.


Z navodili za varnost se učenci seznanijo pred odhodom iz šole. Doma se s svojim otrokom
tudi starši dodatno pogovorite o upoštevanju navodil, skrbi za lastno varnost in varnost
drugih ter o primernem obnašanju na kulturni prireditvi.

Obvestilo pripravila:
Skupina za pripravo prireditve

Dostopnost