Spoštovani.

Šola bo za vse učence, ki bodo oddali podpisano izjavo staršev, da si bodo v šolskem letu 2018/2019 na šoli izposodili učbenike iz učbeniškega sklada in naročili delovne zvezke, poskrbela za učbenike in delovne zvezke, ki jih bodo učenci uporabljali pri pouku v šolskem letu 2018/2019.

Učbenike morajo učenci vrniti ob zaključku pouka. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne bodo vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, plačati odškodnino.

Delovne zvezke bo šola naročila pri najugodnejšem ponudniku za vse učence, ki jih bodo naročili. Na Občino Renče-Vogrsko smo vložili vlogo za subvencioniranje delovnih zvezkov učencem. V kolikor Občina sprejme sklep o subvencioniranju, bodo učenci s stalnim bivališčem v Občini Renče-Vogrsko imeli del stroškov nakupa delovnih zvezkov subvencioniranih.

Delovne zvezke vam bomo obračunali na računu, ki vam ga bomo poslali v septembru in oktobru.

Izjavo o izposoji učbenikov in naročilu delovnih zvezkov oddajte razrednikom do petka, 22. 6. 2018.

Obveščamo vas, da je poleg klasičnega poslovanja z UPN obrazci, možno plačevati tudi preko:

  • direktne bremenitve (klikni za obrazec SDD/SEPA )
  • e-računa (klikni za obrazec e-račun)
  • elektronske poti – na vaš elektronski naslov dobite UPN obrazec v pdf obliki.

Zahtevke oddate v glavno pisarno, za dodatne informacije smo vam na voljo na oslbbr@os-rence.si ali na knjigovodja@os-rence.si .

Lepo pozdravljeni,
Bogomir Furlan
RAVNATELJ

PRILOGE:
Seznam učbenikov in delovnih zvezkov 2018/2019
Naročilnica za učbenike in delovne zvezke 2018/2019
Šolske potrebščine 2018/2019

 

Dostopnost