Obvestilo za starše šoloobveznih otrok 6. 11. 2020

Spoštovani starši.

Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi v četrtek, 5. 11. 2020 sprejela sklep, s katerim je za 7 dni podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje inizobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolski zavodih (Uradni list RS, št 152/20). Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojnoizobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Pouk bo potekal preko spletnih učilnic Moodle, do katerih učenci dostopajo tudi preko spletne strani naše šole. Izkušnje že imamo, pridobivali bomo tudi nove. Učitelji bodo stopali v stik z učenci in starši tudi preko elektronske pošte, videokonferenc,  LOPOLISA in telefona. Osnova za pouk na daljavo bo šolski urnik, ki pa bo močno prirejen razmeram. Vabim vas da sledite navodilom in sporočilom učiteljev, zlasti pri nižjih razredih.

Pomembno je, da si učenci naredijo svoj dnevni urnik, ne samo za čas pouka, ampak tudi za “prosti čas”, kot rečemo času, ko učenci niso v šoli. Prav je, da si otroci naredijo tak urnik, da bo dovolj resnega dela, dovolj gibanja, dovolj počitka in dovolj sprostitve. Elektronske medije, razen za potrebe pouka na daljavo, naj pustijo in se raje več zadržujejo v naravi. Pri tem vas prosim, da ste jim dober zgled.

Spoštovani starši. Na trenutke se zdi, kot bi svet izgubil glavo. Zagotavljam vam, da zakoni narave še vedno delujejo. Če jim bomo prisluhnili, bomo ponovno vzpostavili ravnovesje, ki si ga vsi tako želimo.

Ravnatelj
Bogomir Furlan

Dostopnost