Spoštovani starši.

Uresničuje se velika želja, vsaj nekaterih otrok in staršev.

Na podlagi odloka vlade, vrtec ponovno odpira vrata za vse otroke. Ker virus še vedno kroži med nami, je nujno dosledno upoštevati ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.


Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z virusom COVID

 1. Za preprečevanje prenosa okužbe je obvezno upoštevati navodila in priporočila NIJZ.
 2. V vrtec lahko prihajajo le zdravi otroci.
 3. Uporablja se le vrtčevski vhod pri vrtčevskem igrišču v Renčah in pri vrtčevskem vhodu v Bukovici.
 4. Vhodna vrata vrtca morajo biti zaklenjena.
 5. Otroka v vrtec lahko pripelje in pride iskat le zdrava oseba. Svetujemo naj otroka pripelje v vrtec odrasla oseba iz istega gospodinjstva.
 6. Otroka na vhodnih vratih sprejema strokovna delavka vrtca, ki pospremi otroka do njegove igralnice. Če na vratih ni strokovne delavke, oseba, ki pripelje otroka pozvoni in počaka, da pride ena od delavk vrtca. Enako velja pri odhajanju iz vrtca domov.
 7. V vrtec starši ne vstopajo. Če je nujno vstopajo le po predhodni najavi, z masko in obveznim razkuževanjem rok.
 8. Obvezno je upoštevanje medsebojne razdalje 1,5 m – 2 m.
 9. Otroci naj v vrtec ne prinašajo nobenih predmetov (če ima otrok še vedno ”ninico” in/ali dudo, bo le-ta shranjena za čas spanja na posebnem mestu za posameznega otroka).
 10. Gibanje po hodnikih je po desni strani.
 11. Če vreme dopušča naj se dejavnosti izvajajo zunaj.
 12. Prepovedana je uporaba zunanjih igral.
 13. Poleg delavcev in otrok v prostore šole in vrtca vstopajo le vabljene in najavljene zdrave osebe, ter člani organov pomembnih za delovanje šole.
 14. Informacije starši prejemajo in izmenjujejo preko elektronske pošte, preko spletne strani šole, programa e-Asistent, preko telefona in kjer je možno preko videokonferenc. Roditeljski sestanki in pogovorne ure v živo so odsvetovane.
 15. Strokovni delavci vodijo seznam prisotnih v programu e-Asistent ali preko seznamov.
 16. Delavka, ki odklene vrata popiše obiskovalca, kar se vodi v seznamu.
 17. Če je izražen sum na COVID 19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi ali ožjih družinskih članih se o tem obvesti ravnatelja ali pomočnico ravnatelja. Ravnatelj se o nadaljnjih ukrepih posvetuje z epidemiologom območne enote NIJZ. Vsako potrjeno bolezen se javi na MIZŠ.
 18. Pogovori in sestanki zaposlenih bodo potekali na daljavo, po telefonu ali prek računalniških tehnologij z video povezavo. Kadar bodo v živo, je obvezno upoštevati priporočila glede medosebne razdalje ter uporaba mask in navodila NIJZ.
 19. Roditeljski sestanki naj se izvajajo na prostem, če vreme to dopušča, ali na daljavo.

PROTOKOL OB UVAJANJU OTROKA V VRTEC NAVODILA ZA STARŠE

Poleg naštetih ukrepov ob uvajanju otroka v vrtec veljajo za starše še naslednji ukrepi:

 • V vrtec naj prihajajo le zdravi starši.
 • V primeru, da zboli otrok ali kdo od družinskih članov, naj starši obvestijo vrtec in otroka ne pripeljejo v vrtec!
 • Otroka v vrtec lahko pripelje in pride iskat le zdrava oseba. Priporočamo uvajanje z istim staršem.
 • Prisotnost staršev bo časovno omejena na eno uro. Narejen bo urnik za vsakega otroka.
 • V prostorih vrtca starši obvezno uporabljate obrazno masko.
 • Prvi dan uvajanja otroka v vrtec podpišete izjavo staršev ob uvajanju otroka v vrtec, ki jo boste prejeli v vrtcu. S seboj pa prinesete izpolnjeno izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec.
 • Starši s seboj prinesete copate v katere se preobujete in si pred vstopom v igralnico razkužite roke, ter upoštevate vsa navodila NIJZ, še posebej glede higiene.
 • Obvezno je upoštevanje medsebojne razdalje in zadrževanje le v bližini svojega otroka.

Če trenutno veljavni zakon ne bo spremenjen, starši, ki otroka ne pripeljejo v vrtec, niso več oproščeni plačila.

Otroci se bodo veliko zadrževali zunaj, zato naj bodo primerno oblečeni in obuti.

Bogomir Furlan,
ravnatelj


Dostopnost