Šolska svetovalna služba

Branka Pregelj Arčon branka.arcon@os-rence.si
Lea Gašparin Kavčič lea.gasparin-kavcic@os-rence.si
Irena Marinič irena.marinic@os-kozara.si
Iris Kodrič iris.kodric@guest.arnes.si
Ana Turel ana.turel@os-rence.si
Dorina Vončina Kodelja dorina.kodelja@guest.arnes.si
Biljana Petrović biljana.petrovic@os-kozara.si

Dostopnost