7. RAZRED

Spoštovani učenci, spoštovani starši!

Obveščamo vas, da vsi učitelji s ponedeljkom, 6. 4. 2020, v celoti prehajajo z vsemi vsebinami v Arnes učilnice Moodle!

Za vstop potrebujete veljavno AAI identiteto. Dobili ste jo na takem obrazcu (KLIK!).
Če podatkov o svoji AAI identiteti nimate, pišite na marko.vidmar@os-rence.si
Podrobnejša navodila za vpis v spletno učilnico dobite tukaj (KLIK!).

Nove vsebine za posemezen predmet lahko pričakujete ob dnevih, ko je predmet na urniku. Dostop do učilnice si zato uredite čim prej!

SLOVENŠČINA

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)
 1. V delovnem zvezku št. 2 rešite naloge do vključno strani 32, 7.a pa do 37.
 2. Dokončajte seminarsko nalogo MAJNICE ali FULASTE PESMI po navodilih, ki ste jih dobili v šoli (tudi izbrano pesem se naučite na pamet).

Oglejte si film Poletje v školjki

https://www.youtube.com/watch?v=0ESCS7hI2pQ

in Gremo mi po svoje

https://www.youtube.com/watch?v=0dVdMLMpHDE

Glede na aktualno tematiko priporočamo še film VARIOLA VERA za razmišljanje z vidika zdravja, migracij, etike, morale … Film si oglejte v prisotnosti staršev in se po filmu tudi pogovorite.

https://www.youtube.com/watch?v=nyERxNV7fSY

Če imate kakršno koli vprašanje, pišite na mojca.saksida@os-rence.si

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)
Seminarsko nalogo o MAJNICAH bi bilo potrebno dokončati do dogovorjenega datuma. Če ste jo pisali na roko, jo fotografirajte in pošljite, sicer pa v teh spremenjenih časih bolj priporočava uporabo worda. Ker veva, da vsi nimate knjige Majnice doma, najdete veliko Pavčkovih pesmi na spletu, tako da jih brez problema umestite v svojo seminarsko nalogo, čeprav morda niso iz te pesniške zbirke. Rešenih strani DZ ni potrebno pošiljati, za te snovi bova pripravili preverjanje na spletu.
O opravljenih zadolžitvah si učiteljici vodiva evidenco, zato priporočava, da naloge opravljate spoti, saj bo pouk še kar nekaj časa potekal očitno na tak način.

MATEMATIKA

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)

Rešujete naloge iz zbirke nalog, 2.del:
– načrtovanje trikotnikov, kjer je med podatki tudi ena od višin (ZN2, stran 85, naloga 21)
– trikotniku očrtana krožnica (ZN2, stran 84, naloga 18)
– trikotniku včrtana krožnica (ZN2, stran 84, naloga 19)

Lahko poiščete lažje naloge s podobno vsebino iz sklopa A (stran 72, 73 ) oz. težje iz sklopa C (stran 97).

Rešujete pa lahko tudi NPZ, ki jih najdete na naslednji povezavi:

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/matematika3/

Za učenje matematike si v povprečju vzemite vsaj 30 minut dnevno!

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na marko.vidmar@os-rence.si ali adrijana.mozetič@os-rence.si

TUJI JEZIK ANGLEŠČINA

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)

7. A

 1. Glede na cilje, ki si jih je vsak sam zastavil v zadnji uri angleščine, si poišči s pomočjo slovarja, spleta … različne nove izraze za naslednje skupine besed v povezavi z mestom. V zvezek nariši tabelo s tremi stolpci: Buildings I Objects I Phrases (kako vprašati in dati navodila za pot)
  2. Na povezavi poslušaj posnetek in reši delovne liste (WORKSHEETS) v zavihku pod posnetkom.
  3. Koristne izraze iz naloge dodaj prejšnjim v tabeli.
  4. V učbeniku na strani 51 rešuj in beri besedilo po korakih od 1 – 6.
  5. DZ, str. 34 – 35 (za poslušanje je CD v tvojem DZ)

Za ponovitev in zabavo: https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/

Če imate kakršno koli vprašanje, pišite na barbara.leban@os-rence.si

7. B

Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

18. 3. 2020 – Naloga se nahaja v dokumentu.

19. 3. 2020 – Naloga se nahaja v dokumentu.

20. 3. 2020 – Naloga se nahaja v dokumentu.

Če imate kakršno koli vprašanje, pišite na katja.cerne@os-rence.si

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)

7. A

23. 3. 2020 – Naloga se nahaja v dokumentu.

24. 3. 2020 – Naloga se nahaja v dokumentu.

25. 3. 2020 – Naloga se nahaja v dokumentu.

Če imate kakršno koli vprašanje, pišite na barbara.leban@os-rence.si

7. B

24. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

25. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

26. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

27. 3. 2020 – Odpri dokument in v skladu z navodili reši naloge.

Če imate kakršno koli vprašanje, pišite na katja.cerne@os-rence.si


Teden 3 (30. 3 - 3. 4)

7. A

30. 3. 2020 – Naloga se nahaja v dokumentu.

31. 3. 2020 – Naloga se nahaja v dokumentu.

Če imate kakršno koli vprašanje, pišite na barbara.leban@os-rence.si

7. B

Spletna učilnica za angleščino 7. B se seli na novo mesto (KLIK!)
Za vstop potrebujete veljavno AAI identiteto. Dobili ste jo na takem obrazcu (KLIK!)
Če podatkov o svoji AAI identiteti nimate, pišite na marko.vidmar@os-rence.si
Podrobnejša navodila za vpis v spletno učilnico dobite tukaj (KLIK!).

Dostop do učilnice si uredite čim prej!

Če imate kakršno koli vprašanje, pišite na katja.cerne@os-rence.si

TUJI JEZIK ITALIJANŠČINA

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)
 1. S pomočjo načrta hiše/stanovanja, ki smo ga pri pouku risali prejšnji teden, napišete sestavek (opis stanovanja, kje se prostori v hiši nahajajo).
 2. Interaktivne spletne vaje »opis hiše/stanovanja«, »oprema prostorov«. Predmete v prostorih izpišete v zvezek (i mobili).
  https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect35/index.htm
 3. Dokončate enoto »La casa stregata« v starem delovnem zvezku (še strani 64 in 65).

Če imate kakršno koli vprašanje, pišite na tamara.konic@os-rence.si

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)
 • Do srede, 25.3.2020 mi pošljite opis vaše hiše (prostorov v hiši).
 • Narišite razpredelnico (glej primer) in napišite 5 predmetov za vsak prostor v vaši hiši (v spletno učilnico pod nalogo »gli oggetti della casa« in nato v zvezek).
 LA CAMERA DA LETTO il divano, la poltrona, il tappeto, il tavolo, la sedia

 

 

 • Učbenik: »Amici d’Italia 1« 32/2, 33/3,4,5

Spletna učilnica za 7., 8. in 9. razred se seli na novo virtualno lokacijo (Moodle), kamor vstopate s svojim AAI računom. Naloge lahko ta teden oddate na eno ali drugo mesto.

Teden 3 (30. 3 - 3. 4)

Vpišite se v spletno učilnico Moodle – Italijanščina 7, kjer imate vsa navodila za delo za 3. teden. 

NARAVOSLOVJE

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)

Sedmošolci, pozdravljeni!

Zaradi izrednih razmer vsaj za zdaj ne boste izdelovali plakatov o živali, o kateri ste zbirali podatke, ampak boste to pisno predstavili. Pri tem upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri pouku. Informacije, ki ste jih zbrali, zapišite po točkah, kot bi jih povedali ob predstavitvi plakata. Besedilo členite na tematske odstavke, na primer življenjsko okolje, telesna zgradba (ob sliki), dihanje, prehranjevanje, razmnoževanje itd. Na koncu ne pozabite navesti uporabljenih virov in literature. Kar boste poslali v vpogled, boste imeli možnost nato popraviti, dopolniti in izboljšati. Predstavite informacije, ki jih imate že zbrane, iskanje dodatnega gradiva v tem trenutku ni potrebno.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na alma.gregoric@os-rence.si

Teden 2

Nalogo, predstavitev živali,  ki jo pripravljaš že dlje časa, pošlji v pregled do torka, 24. 3. do 12. ure. To ne velja za tiste, ki so to že opravili.

Na tej povezavi dostopaš do e- učbenika. Preberi si o SVETLOBI na straneh od 24 – 30 in reši naloge, ki so v sklopu teksta. Pri tem ti ni potrebno nič zapisovati.

Sledijo nadaljnja navodila.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na alma.gregoric@os-rence.si

Teden 3 (30. 3 - 3. 4)

30. 3. 2020 – Klik za gradivo.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na alma.gregoric@os-rence.si

GEOGRAFIJA

Teden 1 in 2 (16. 3 - 20. 3 in 23. 3 - 27. 3)

SAMOSTOJNO DELO 7. RAZRED učbenik str. 45-50

ALPE

 1. Kje ležijo Alpe?
 2. Kateri državi sta najbolj alpski?
 3. Razloži nastanek Alp in preriši skice na str. 46. 4 skice nastanek Alp.
 4. Opiši delovanje ledenikov v Alpah in preriši skico na str. 47.
 5. Opiši značilnosti podnebja v Alpah.
 6. Naštej rastlinske višinske pasove v Alpah in preriši skico na str. 48.
 7. Razloži, kakšna je vloga gorskih prelazov v Alpah in s pomočjo atlasa naštej 5 prelazov.
 8. Kakšne gospodarske dejavnosti so se razvile v Alpah? Uporabljaj tudi atlas.

NEMŠKO POLJSKO NIŽAVJE,  SREDOGORJA S KOTLINAMI IN ZAHODNI KARPATI str. 50 – 55

 1. Kje leži Nemško – Poljsko nižavje? Opiši naravne značilnosti nižavja.
 2. Kje ležijo sredogorja s kotlinami? Razloži njihov nastanek.
 3. Pojasni pojme: tektonski jarek, grudasto gorovje, gruda.
 4. Kje ležijo Zahodni Karpati?
 5. Zakaj se je na tem območju razvila industrija?
 6. Naštej industrijska mesta v Nemčiji, Poljski, Češki, Slovaški. V atlasu poišči kakšne industrijske panoge so se tam razvile?
 7. Kakšne so bile posledice industrijskega razvoja?
 8. Pojasni pojem trajnostni razvoj.
 9. Opiši značilnosti postindustrijske družbe.
 10. Zakaj Nemčijo označujemo, kot gospodarsko velesilo?

REŠUJ V DZ 33-42

Odgovore na vprašanja pri GEO posredujejo do 31. 3. 2020 na moj e-naslov anka.lipicer@os-rence.si. Dostop do elektronskih učbenikov založbe Mladinske knjige in Rokusa je omogočen s strani obeh založb.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na anka.lipicer@os-rence.si

 

Teden 3 (30. 3 - 3. 4)

Odpri dokument in rešuj naloge v skladu z navodili.

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na anka.lipicer@os-rence.si

LIKOVNA UMETNOST

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na nevenka.gregorcic@os-rence.si

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)
 1. V delovnem zvezku rešite naloge vezane na vsebino PRAVOKOTNA PROJEKCIJA do vključno strani 21.
 • Pomagajte si z učbenikom Prava tehnika 7 (str. 18 – 27)
 • Na teden opravite le toliko dela, kot bi ga imeli na urniku (2 x 45 minut)

Če ste vse naloge že rešili (in bi želeli še dodatno utrjevanje) lahko ponovite nalogo in jo rešite na beli list delovnega zvezka na levi strani od naloge. Nariši koordinatni sistem in upoštevaj vsa pravila za risanje pravokotne projekcije.

Če tudi to storite in vam še vedno ostaja čas na bel papir narišite pravokotno projekcijo enostavnih ali kompleksnejših predmetov, ki jih imate doma (manjše škatlice, manjši predmeti … ). Mere naj bodo takšne, da lahko predmet brez težav narišete na A4 format papirja.

Če imate kakršno koli vprašanje, pišite na marko.juretic@os-rence.si

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)

Pozdravljeni učenci!

V datoteki 1 za 7. B in datoteki 2 za 7. A imate vezano na vsebino o pravokotni projekciji dve nalogi, ki jih v sklopu teh dveh ur rešite. Uporabite lahko vse gradivo, ki vam je na voljo. Rešitve nalog mi vsi učenci pošljite do ponedeljka, 23. 3. 2020 (7. B) in četrtka, 26. 3. 2020 (7. A), na moj e-naslov. Fotografijo oziroma dokument pošljite na moj e-naslov (če ste mi že pisali, pošljite kot odgovor na že poslano pošto).

Navodilo za nalogo 1 in 2. Nariši predmet v pravokotni projekciji. Koordinatni sistem si nariši na bel papir. Upoštevaj vsa pravila risanja. Dimenzije prvega predmeta so podane na sliki, drugi predmet pa ima za osnovno ploskev kvadrat z dolžino 5 cm. Višina do prvega roba od tal navzgor je 1 cm, celotna višina predmeta pa je 3 cm. Klančina sega ravno do polovice predmeta. Z barvnim svinčnikom prevleči tiste robove, ki so vidni in nevidni.

Rešitve:
TiT_7_Rešitve_Maj_Mozetic_©.pdf
TiT_7_Rešitve_Maj_Mozetic_©.jpg

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na marko.juretic@os-rence.si

Še naprej ostanite zdravi in lep pozdrav,
Marko Juretič

RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)
 1. Na spletni strani namenjeni Tečaju računalniškega opismenjevanja WORD rešite naloge, ki vsebujejo urejanje razpredelnic po lastni izbiri.
 • Zaupajte v svoje znanje, večinoma znate naloge rešiti brez večjih težav in pomoči.
 • Če niste prepričani, si lahko pomagate z navodili za oblikovanje.
 • Na teden opravite le toliko dela, kolikor bi ga imeli na urniku (2 x 45 minut).
 • Na teden morate rešiti vsaj en zastavljen problem iz spletne strani (eno rapredelnico), ki jo shranite na USB ključek.

Če imate kakršno koli vprašanje, pišite na marko.juretic@os-rence.si

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)

Na spletni strani namenjeni Tečaju računalniškega opismenjevanja WORD rešite naloge, ki vsebujejo urejanje razpredelnic po lastni izbiri.

Zaupajte v svoje znanje, večinoma znate naloge rešiti brez večjih težav in pomoči.
Če niste prepričani, si lahko pomagate z navodili za oblikovanje.
Na teden opravite le toliko dela, kolikor bi ga imeli na urniku (2 x 45 minut).
Na teden morate rešiti vsaj en zastavljen problem iz spletne strani (eno rapredelnico), ki jo shranite na USB ključek.

Do torka, 24. 3. 2020, pošljite dva izbrana primera na moj e-naslov.

Priloga: Dopis za 24. 3. 2020

Če imate kakršno koli vprašanje, pišite na marko.juretic@os-rence.si. Dostopen sem tudi na številnih socialnih omrežjih, ki pa jih je potrebno uporabljati samo in izključno v vednosti staršev in v skrajnih primerih pomoči. Za nobenega učence uporaba le-teh ni obvezna.

FILMSKA VZGOJA

Teden 1 (16. 3. - 20. -3)

Filmarji!

Vaša naloga v 2. polletju je bila posneti nekajminutni kratki igrani film z izvirno vsebino v sodelovanju s 3 ali 4 sošolci izbirnega predmeta Filmska vzgoja.

To seveda v spremenjenih razmerah ne gre, ker ne smete in ne morete v živo sodelovati z drugimi.
Lahko pa posnamete svoj vlog, filmček, v katerem pokažete, kako preživljate svoj dan po novih pravilih. Neke vrste dokumentarec o sebi.

Dolg naj bo največ 3 minute, opremite ga z uvodom, glasbo, na koncu z vašimi podatki in datumom,  lahko zmontirate vmes posnetke poročil, drugih oddaj, yt  … sporočilo pa naj bo Moj dan v korona razmerah.

Morda kuhate, delate na vrtu, igrate kitaro, se prepirate z družinskimi člani, kuhate mulo, z veseljem opravljate pouk na daljavo, klepetate s sošolkami, berete, igrate družabne igre, izčrpavate računalnik in telefon …

Vlog naj bo mozaik vsega, kar sestavlja vaš dan. Bodite izvirni, humorni, presenetljivi, a dostojni!

Vaše izdelke bom pregledala in ocenila, potem pa jih bomo objavili na šolski spletni strani, da se malo vsi skupaj tudi vidimo, ne le beremo in slišimo.

Strokovna žirija bo izbrala tudi najboljši in najbolj izviren vlog in ga tudi nagradila.

Torej, telefone v roke in gremo v akcijo.

Rok oddaje prispevkov: 31. 3. 2020. Pošljite mi ga preko we transfer.  Vsebine morajo biti seveda primerne in v skladu z normami, ki še bolj veljajo v teh težkih časih.

Veselim se vaših izdelkov.
Mojca Saksida

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na mojca.saksida@os-rence.si

GLASBENA UMETNOST

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)

UTRJEVANJE SNOVI

 • Baročna glasba

MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Učenje pesmi Sonce pomladi (Pepel in kri) s pomočjo posnetka (YouTube).

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na natasa.domazet@os-rence.si

 

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)

NAVODILO ZA IZDELAVO REFERATA

 1. Celoten referat mora biti napisan čim lepše z ročno pisavo učenca.
 2. Referat mora imeti naslovnico, na kateri piše:
  • Ime in priimek avtorja referata
  • Naslov referata
  • Šola
  • Datum izdelka
 1. Referat mora vsebovati minimalno 5 strani, lahko pa tudi več.
 2. Potrudiš se in določene slike tudi narišeš. SLIK NE FOTOKOPIRAŠ ALI PRINTAŠ.
 3. Navedi literaturo – vire (uporabljaj predvsem knjige, lahko tudi internet).

TEMA: HÄNDEL, VIVALDI, BACH – BAROČNI SKLADATELJI

Od kod izhaja skladatelj, rojstvo in smrt, kratek življenjepis skladatelja, izbor njegovih del, zanimivosti o skladatelju. Na You tube poslušaj delo skladatelja in zapiši, kaj si poslušal.

Pošlji na mail: natasa.domazet@os-rence.si

Datum oddaje naloge: petek, 27. 3. 2020

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na natasa.domazet@os-rence.si

Teden 3 (30. 3 - 3. 4)

NALOGA: OGLED IZOBRAŽEVALNE ODDAJE ODDAJE.

https://4d.rtvslo.si/arhiv/zborovski-bum/174480428

ŠPORT

Teden 1 (16. 3 - 20. 3)

16. 3. 2020 – Nekaj nasvetov in navodil, kako prijetno preživeti dan – vaje.

18. 3. 2020 – Ples

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na samo.nanut@os-rence.si, kaja.devetak@os-rence.si ali goran.sivec@os-rence.si.

Teden 2 (23. 3 - 27. 3)

23. 3. 2020 – Nekaj nasvetov in navodil, kako prijetno preživeti dan – vaje.

26. 3. 2020 – Pozdravljeni, spodaj imate tri povezave. Prva je kratka vadba, vzela vam bo pet minut. Lahko jo ponovite vsak dan. Druga je daljša, 30 – minutna vadba. Ta vam bo kar velik izziv, ni pa nujno, da jo naredite do konca, če vam bo pretežka. Mogoče pa izzovete starše, če jo končajo skupaj z vami. Za ljubitelje plesa pa tretja povezava. Prav gotovo se boste dobro razmigali tudi ob njej.

 1. https://hasfit.com/workouts/home/body-weight/5-minute-hiit-at-home/
 2. https://hasfit.com/workouts/home/body-weight/30-minute-no-equipment-hiit-cardio-workout/
 3. https://hasfit.com/workouts/home/body-weight/30-minute-no-equipment-hiit-cardio-workout/

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na samo.nanut@os-rence.si, kaja.devetak@os-rence.si ali goran.sivec@os-rence.si.

Samo, Goran in Kaja.

OBDELAVA GRADIV – LES

Teden 1 (16. 3. - 20. -3)
 1. V stanovanju poišči izdelek, za katerega smatraš, da je za nastanek potreboval največ obdelovalnih postopkov lesa.

Zapišite:

 • Iz katerega lesa je?
 • Kateri obdelovalni postopki so bili uporabljeni?
 • Nalogo opravite čim bolj strokovno in lično. Zapis (ročno ali na računalniku) mi pošljite do ponedeljka, 23. 3. 2020.
 • Na teden opravite le toliko dela, kot bi ga imeli na urniku (2 x 45 minut).

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na marko.juretic@os-rence.si

Teden 2 (23. 3. - 27. -3)
 1. V stanovanju poišči izdelek, za katerega smatraš, da je za nastanek potreboval največ obdelovalnih postopkov lesa.

Zapišite:

 • Iz katerega lesa je?
 • Kateri obdelovalni postopki so bili uporabljeni?
 • Enega od obdelovalnih postopkov lesa konkretneje opiši, kaj z njim dosežemo, varnost pri delu ipd.
 • Nalogo opravite čim bolj strokovno in lično. Zapis (ročno ali na računalniku) mi pošljite do ponedeljka, 23. 3. 2020.
 • Na teden opravite le toliko dela, kot bi ga imeli na urniku (2 x 45 minut).

Priloga: Dopis za 23. 3. 2020

Dodatno gradivo: Obdelava_lesa_postopki_in_orodja

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na marko.juretic@os-rence.si

Še naprej ostanite zdravi in lep pozdrav,
Marko Juretič

MPZ –MLADINSKI PEVSKI ZBOR

Teden 2 (23. 3. - 27. 3)

MPZ – mladinski pevski zbor

 1. Preberi podatke, besedilo in prevod najbolj popularne in največkrat izvajane kubanske pesmi Guantanamera, ki jo pojejo po vsem svetu.

Guantanamera je ljubezenska pesem, ki jo je leta 1929 je napisal kubanski pesnik, revolucionar in ena izmed najpomembnejših zgodovinskih osebnosti na Kubi, Jose Marti. Pesem je izšla v njegovi zbirki Preprosti verzi. V pesmi mlad fant poje mlademu, revnemu kmečkemu dekletu iz mesta Guantanamo, ki ga je zapustila, hrepeni po njej  in ji obljublja svojo zvestobo ne glede na vse.

Skozi desetletja bojev in revolucionarnega gibanja na Kubi in v drugih deželah Latinske Amerike, so pesem vzeli za svojo takratni vojaki, postala je simbol patriotizma, izraz protesta proti krivicam in sredstvo za izkazovanje nacionalnega ponosa.

GUANTANAMERA  

Yo soy un hombre sincero,
de donde crece la palma,
Yo soy un hombre sincero,
de donde crece la palma.
Y antes de morirme quiero
echar mis versos del alma.

Refren:
Guantanamera, guajira Guantanamera
Guantanamera, guajira Guantanamera

Mi verso es de un verde claro,
Y de un carmin encenidido,
mi verso es de un verde claro,
Y de un carmin encenidido.
Mi verso es un cierro heridoq
que busca en el monte amparo.

Refren

Cultivo una rosa blanca
en junio como en enero,
cultivo una rosa blanca
en junio como en ener.o
Para el amigo sincero
que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca,
el corazón con que vivo,
Y para el cruel que me arranca,
el corazón con que vivo.
Cardo ni ortiga cultivo,
cultivo la rosa blanca.

PREVOD:

Sem poštenjak iz dežele,
kjer rastejo palme.
In preden umrem,
bi rad iz duše izpustil te verze.

Guantanamera, deklica iz Guantanama.

Moj verz je zelen
in hkrati žari rdeče.
Moj verz je kot ranjena žival,
ki išče zavetje v gorah.

Posadil bom belo vrtnico,
v juniju in januarju.
Za zvestega in poštenega  prijatelja,
ki mi ponuja roko v teh težkih časih

in tudi za kruteža,
zaradi katerega jočem.
Kajti v mojem srcu, ki živi,
ne bo rastlo trnje in plevel,
temveč bela vrtnica.

 1. Preberi, nato poslušaj posnetek.

Playing for change je gibanje, ki si prizadeva z glasbo navdihniti in povezati ljudi po vsem svetu. Izhaja iz prepričanja, da ima glasba moč, ki lahko podira pregrade in meje ter premaga razdalje med ljudmi.

Gibanje Playing For Change sta leta 2002 začela Mark Johnson in Whitney Kroenke, ki sta najprej na ulicah ameriških mest, kasneje pa po vsem svetu, s prenosnim studiem in kamerami začela snemati ulične glasbenike. Znotraj gibanja je začel nastajati projekt »Pesmi po svetu« (»Songs around the world«). Številne odlične glasbenike iz različnih kultur in dežel, ki sta jih Mark in Whitney spoznala na svojem potovanju, je povezala glasba tako, da so prepevali znane pesmi. Nastala je skupina »Playing For Change Band«, ki nastopa po celem svetu in s svojim delovanjem skozi igranje in petje širi sporočilo o ljubezni, upanju in povezanosti, ljudem po celem svetu.

Več o gibanju najdeš na spletni strani https://playingforchange.com/.

Ena izmed pesmi, ki so jo izvedli in posneli Kubanci, ki živijo v različnih deželah, j tudi Guantanamera. Oglej si posnetek in se ob njem nauči pesem do 27.marca 2020 (pesem ni potrebno znati z besedilom na pamet).Lahko si pomagaš s tekstom. Zapoj v originalnem jeziku (kubanščini). Naredi zvočni posnetek in pošlji na mail: natasa.domazet@os-rence.si

https://www.youtube.com/watch?v=blUSVALW_Z4

https://www.youtube.com/watch?v=zeb5H2srFFI  INSTRUMENTAL

Teden 3 (30. 3 - 3. 4)

Naloga: Ogled izobraževalne oddaje.

https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/174408561

BRANJE V VRTCU IN MEDGENERACIJSKO BRANJE

VSEBINA

Branje v vrtcu nekaj časa ne bo mogoče v živo, 

kar pa ne pomeni, da ne bomo brali. Beremo lahko še več!
 
Beremo knjige za domače branje, bralno značko, bralno priznanje, beremo lahko kar koli, 
lahko pa se vadimo tudi v glasnem branju domačim.
 
Če pa imate kakšnega mlajšega soseda, sorodnika, prijateljčka, 
se morda lahko posnamete na telefon, medtem ko berete pravljico za lahko noč, 
in posnetek pošljete sosedovim, sorodnikovim, prijateljčkovim staršem.
 
In če si ob vsem tem še vodite  seznam v beležki ali na kartončku, kaj in kdaj ste brali, 
tako kot to počnemo v šoli in knjižnici, 
potem smo zmagali.
 
Kaj pravite, ljubitelji knjig?
Zelo bom vesela, če mi čemer koli prebranem pošljete kratko sporočilo.
 
Sicer pa, saj veste, kako je rekel Tone Pavček
ČE NE BOMO BRALI, NAS BO POBRALO!
 
Srečno in se beremo!
mojca.saksida@os-rence.si

https://www.youtube.com/watch?v=zeb5H2srFFI  INSTRUMENTAL

Dostopnost